Światowy Dzień Wody

Światowy Dzień Wody

Już po raz dwudziesty piąty, 22 marca na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Wody. Tegoroczne hasło towarzyszące obchodom ma zwrócić naszą uwagę na zależność pomiędzy stanem i jakością ekosystemów wodnych a ściekami.

Dlaczego ścieki?

Światowy Dzień Wody ustanowiła Organizacja Narodów Zjednoczonych na Zgromadzeniu Ogólnym, które odbyło się w 1992 roku w Rio de Janeiro. Święto obchodzone jest każdego roku pod innym hasłem. Koncentrując się wokół zależności między jakością wody, jej dostępnością, a powstającymi w wyniku działalności człowieka ściekami, tegoroczne hasło Światowego Dnia Wody podkreśla kluczową rolę racjonalnego zarządzania gospodarką ściekową. Ścieki to cenny zasób. Zamiast marnować taki potencjał, można skutecznie redukować ich ilość i ponownie je wykorzystywać.

Na terenie naszej Gminy, nowo powstała Spółka za główny cel swojej działalności przyjmuje troskę o wodę i jej jakość oraz budowę wspólnie z Gminą kanalizacji sanitarnej dla zachowania zasobów ekologicznych i czystości rzeki Drama. W przygotowaniu jest budowa kanalizacji w kolejnych miejscowościach – Karchowice, Boniowice i Zawada. Planowana jest niebawem, również modernizacja oczyszczalni ścieków w Przezchlebiu, tak aby jakość oczyszczona ścieków była jak najlepsza i najmniej szkodząca lokalnemu środowisku. Trwa również nabór wniosków w Urzędzie Gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych.

„Znaczenia wody nie można przecenić. Stanowi ona wspólny mianownik, leżący u podstaw najważniejszych wyzwań i potrzeb naszych czasów: energetycznych, żywieniowych, zdrowotnych, utrzymania pokoju i bezpieczeństwa. Skuteczne zarządzanie zasobami wodnymi może zmniejszyć ryzyko występowania katastrof naturalnych, takich jak susze czy powodzie. Biorąc pod uwagę znaczenie wód transgranicznych i warstw wodonośnych, które stanowią prawie połowę powierzchni ziemi, należy uznać, że współpraca w dziedzinie wody jest nieodzowna dla istnienia pokoju na świecie.”

                                                                                                                                                                         Irina Bokova, Dyrektor Generalna UNESCO
                                                                                                                                                                      (fragment przemówienia, Konferencja Rio+20)