Nowe taryfy stawek i opłat za wodę i ścieki obowiązujące od 1 stycznia 2018

Nowe taryfy stawek i opłat za wodę i ścieki obowiązujące od 1 stycznia 2018

 

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. zgodnie z treścią art. 24 ust. 9 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566,2180.) ogłasza wprowadzenie nowych taryfy obowiązujących od 01-01-2018 r. do 09-06-2018 r.

Taryfy stawek i opłat za dostawę wody obowiązujące w okresie od 01.01.2018 r.  do 09.06.2018 r.

Taryfowa grupa odbiorcówWyszczególnienieCena nettoCena bruttoJednostka miary
Gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych i budynkach wielolokalowych, odbiorcy wody przeznaczonej do spożycia i na cele socjalno-bytowe rozliczani w okresach dwumiesięcznychcena za 1m3 dostarczonej wody4,775,15zł/m3
stawka opłaty abonamentowej5,005,40zł/m-c/odbiorcę
Instytucje i firmy, przedsiębiorstwa handlowe, usługowe i produkcyjne oraz pozostali odbiorcy rozliczani w okresach miesięcznychcena za 1m3 dostarczonej wody5,696,15zł/m3
stawka opłaty abonamentowej18,0019,44zł/m-c/odbiorcę

Taryfy stawek i opłat za odprowadzenie ścieków obowiązujące w okresie od 01.01.2018 r. do 09.06.2018 r.

Taryfowa grupa odbiorcówWyszczególnienieCena nettoCena bruttoJednostka miary
Gospodarstwa domowe w domach jednorodzinnych oraz w budynkach wielolokalowych posiadające podliczniki do odliczania wody bezpowrotnie zużytejcena za 1m3 dostarczonych ścieków7,508,10zł/m3
stawka opłaty abonamentowej3,003,24zł/m-c/odbiorcę
Gospodarstwa domowe w domach jednorodzinnych oraz w budynkach wielolokalowych - dostawcy ścieków, dla których ilość odbieranych ścieków jest równoważna ilości pobranej wodycena za 1m3 dostarczonych ścieków7,508,10zł/m3
Instytucje, przedsiębiorstwa prod. handlowe i usługowe oraz pozostali dostawcy ścieków, posiadający podliczniki do odliczania wody bezpowrotnie zużytejcena za 1m3 dostarczonych ścieków14,3315,48zł/m3
Instytucje, przedsiębiorstwa prod. handlowe i usługowe oraz pozostali dostawcy ścieków, posiadający podliczniki do odliczania wody bezpowrotnie zużytejstawka opłaty abonamentowej3,003,24zł/m-c/odbiorcę
Instytucje, przedsiębiorstwa prod. handlowe i usługowe oraz pozostali dostawcy ścieków, dla których ilość odbieranych ścieków jest równoważna ilości pobranej wodycena za 1m3 dostarczonych ścieków14,3315,48zł/m3