Bezpłatny system informacyjny: aplikacja, sms, e-mail

Bezpłatny system informacyjny: aplikacja, sms, e-mail

Informujemy o możliwości rejestracji w bezpłatnym systemie informacyjnym Gminy Zbrosławice. Informacje dot. najważniejszych wydarzeń przesyłane są trzema kanałami: aplikacja na telefon, sms oraz e-mail. Od dzisiaj oprócz wiadomości gminnych przesyłane będą również bieżące informacje dot. działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w tym: awarii sieci wod-kan, planowanych remontów i braków w dostawie wody, cenników oraz innych informacji związanych z usługami świadczonymi przez zakład.

Szczegóły na stronie Urzędu Gminy:

http://www.zbroslawice.pl/main/aktualnosci/Nowy-system-informacyjny-juz-dostepny/idn:1643#tresc