Apel do odbiorców podłączonych do sieci kanalizacyjnej w związku z awarią

Apel do odbiorców podłączonych do sieci kanalizacyjnej w związku z awarią

Gminny Zakład Komunalny Sp z o. o. w Zbrosławicach w ostatnich dniach usuwał awarię na sieci kanalizacji sanitarnej w Świętoszowicach. Przyczyną awarii było zatkanie kolektora głównego odpadami, które nigdy nie powinny znaleźć się w kanalizacji. Służby dokonujące prac awaryjnych znalazły połamane doniczki, spalone plastiki, a nawet reklamówkę ze szklanymi butelkami po alkoholu. Tak duże przedmioty doprowadziły do zablokowania przepływu ścieków, czego konsekwencją były kilkudniowe prace związane z udrożnieniem kolektora głównego. Prace musiały wykonać specjalistyczne firmy – wielokrotne kamerowanie, ciśnieniowe płukanie jak i wprowadzenie urządzenia do kruszenia odpadów zalegających w sieci. Prace utrudniała głębokość kolektora (ponad 4 m pod ziemią) oraz brak dużych studni rewizyjnych. Usunięcie przedmiotowych zatorów wygenerowało ogromne koszty finansowe. W związku z powyższym ponownie informujemy o rozsądne i odpowiedzialne korzystanie z kanalizacji sanitarnej oraz zwracanie bacznej uwagi na udział osób postronnych w okolicach studzienek kanalizacyjnych (np. odsuwanie lub kradzież włazów i wrzucanie do nich odpadów).

Apelujemy do swoich odbiorców i wszystkich mieszkańców gminy, którzy są podłączeni do sieci kanalizacji sanitarnej o nie wrzucanie do urządzeń kanalizacyjnych:

  • waty, pieluch, podpasek, nawilżanych chusteczek,

  • ścierek, rajstop, szmat, rękawic gumowych, prezerwatyw, włosów, torebek foliowych, korków, butelek itp.

  • patyczków, lekarstw, farb, lakierów oraz chemikaliów innych niż powszechnie używane środki czystości,

  • igieł, które zalegają w kanałach stanowiąc niewidoczne niebezpieczeństwo dla pracowników sieci kanalizacyjnej. Mogą przebić rękawice i boleśnie ukłuć, powodując ryzyko zakażenia np. wirusem HIV czy żółtaczką.

  • zaprawy cementowe, gruz, kamienie, piach, gips, kleje, lakiery, żywice,

  • kości, obierek, tłuszczów i olejów, które pod wpływem zimnej wody tężeją w rurach, i zmniejszają ich średnicę, jak również łączą się z innymi śmieciami tworząc nieprzepuszczalną bryłę,

  • substancji palnych i wybuchowych, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu oraz substancji żrących i toksycznych.

  • odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek.

Wrzucanie do toalety w/w odpadów powoduje, że zbijają się one w zwartą masę oraz powodują ograniczenie swobodnego przepływu ścieków w sieci, co w konsekwencji prowadzi do powstawania awarii kanalizacyjnych.

Każdego roku służby GZK Sp. z o.o. usuwają dziesiątki zatorów sieci kanalizacyjnej oraz awarii przepompowni, które są wynikiem wrzucania do kanalizacji substancji i przedmiotów, które nigdy nie powinny się tam znaleźć !!! Wiele z nich może doprowadzać do cofnięcia ścieków i zalania Państwa mieszkań, posesji lub ulicy. Takie zjawiska oprócz generowania strat materialnych, są uciążliwe dla mieszkańców i bardzo szkodliwe dla środowiska naturalnego, ale również odbija się na kieszeni każdego odbiorcy. Ilość usuwanych przez nas awarii kanalizacyjnych w ciągu roku, ma wpływ na wzrost ceny odbioru ścieków, a co za tym idzie wzrost Państwa rachunków.

Szanowni Państwo!
Prosimy o właściwe korzystanie z kanalizacji.