Budowa odcinka wodociągu Kopienica – Jasiona

Budowa odcinka wodociągu Kopienica – Jasiona

Zakończono prace związane z budową nowego odcinka wodociągu łączącego sieć wodociągową w Kopienicy z siecią w Jasionie. Sołectwo Jasiona jako jedyne na terenie Gminy Zbrosławice zasilane jest wodą zakupowaną z ZUK Tworóg i tym samym całkowicie zależne od jednego źródła zasilania. Budowa wodociągu umożliwi dostawę wody do Jasiony z dwóch niezależnych sieci (Tworóg i GPW S.A.) powodując nieprzerwane zabezpieczenie dostawy wody, w przypadku awarii lub skażenia wody. Wybudowany odcinek ma niemal kilometr długości i dodatkowo zostanie opomiarowany poprzez studnię celem weryfikacji zużycia wody i ewentualnych strat na sieci. Inwestycja służy również poprawie ciśnienia w sieci oraz poprawie zabezpieczenia ppoż nieruchomości w Jasionie.