Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Głównej w Miedarach

Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Głównej w Miedarach

Zakończono prace związane z wymianą sieci wodociągowej wzdłuż ul. Głównej oraz ul. Wolności w Miedarach. Zabudowano nową sieć wraz z całymi węzłami. Następnie dokonano przepięcia wszystkich nieruchomości położonych wzdłuż nowo wykonanej sieci. Łącznie wymieniono ponad 400 mb sieci w ścisłym centrum Miedar kończąc etap wymiany sieci w Miedarach od skrzyżowania ul. Tarnogórskiej/Głównej z ul. Kasztanową wzdłuż ul. Głównej do skrzyżowania z ul. Dworcową. Wymiana sieci powinna znacząco obniżyć ilość awarii w centrum Miedar oraz zwiększyć ciśnienie w sieci, łącznie z zabezpieczeniem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Miedarach. Prace samodzielnie wykonali pracownicy GZK Sp. z o.o., prowadząc główne prace niemal nieprzerwanie przez dwie doby i następnie przez kolejne dni.