OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA POPRZEZ UDOSTĘPNIENIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁKI GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)

OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA POPRZEZ UDOSTĘPNIENIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁKI GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)

OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA POPRZEZ UDOSTĘPNIENIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁKI GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)

Zarząd Spółki Gminny Zakład Komunalny w Zbrosławicach (adres: ul. Oświęcimska 6, 42-674 Zbrosławice), wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000641506, posiadającej NIP: 6452548774, REGON: 365331033, ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych, że w dniu 31.08.2018 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Połączenia spółek o treści jak w załączniku.

Z wszystkimi dokumentami i załącznikami można zapoznać się w siedzibie Spółki w godzinach pracy Jednostki.

Dokument do pobrania – PLAN POŁĄCZENIA GZK Sp. z o.o. z ZEHP Sp. z o.o.