Połączenie Spółek GZK Sp. z o. o. i ZEHP Sp. z o. o.

Połączenie Spółek GZK Sp. z o. o. i ZEHP Sp. z o. o.

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, że w dniu 09.01.2019 r. nastąpiło połączenie Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. z Zakładem Eksploatacji Hałdy Przezchlebie Sp. z o.o. Na mocy zmienionej Umowy Spółki  GZK Sp. z o.o. przejmuje wszelkie zobowiązania i należności wynikające z dotychczasowej działalności firmy ZEHP Sp. z o. o. Połączenie obu firm pozwoli nam na bardziej efektywne kierowanie rozwojem działalności oraz na jej rozszerzenie. Dotychczasowa działalność ZEHP Sp. z o. o. prowadzona będzie w naszej siedzibie pod adresem:

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o.

42-674 Zbrosławice, ul. Oświęcimska 6

Szczegółowych informacji udziela pracownik:

Aleksandra Kulawik

tel: 32 233 70 74

mail: halda@gzkzbroslawice.pl

Poniżej wskazujemy dane rejestrowe spółki przejmującej:

– Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o.

ul. Oświęcimska 6; 42-674 Zbrosławice

NIP: 6452548774

REGON: 365331033

Wysokość kapitału zakładowego: 35 132 000,00 zł

Konto: Bank Spółdzielczy Tarnowskie Góry O/Zbrosławice – 17 8463 0005 2002 0020 1322 0001

Prezes Zarządu – Rafał Barszcz