Światowy Dzień Wody

Światowy Dzień Wody

Dziś święto wody – zatem święto całej firmy i wszystkich pracowników. Wody pitnej brakuje setkom milionów ludzi na całym świecie. Światowy Dzień Wody to dobry moment, by przypomnieć, że wodę trzeba szanować. Życzmy sobie wszyscy, aby nigdy nie zabrakło nam wody.

Godzinna wyprawa do najbliższego źródła czystej wody do picia? W wielu regionach świata to codzienny punkt dnia. Głównie dla kobiet i ich córek, bo to one odpowiadają za zapewnienie wody w ośmiu na dziesięć gospodarstw domowych. Co więcej, mimo że coraz więcej ludzi na świecie może nie martwić się o dostępność wody, w 41 państwach 20% mieszkańców ma dostęp tylko do niepewnych jej źródeł. Światowy Dzień Wody został wprowadzony po to, żeby uświadamiać, że dostęp do czystej wody nie zawsze i nie dla wszystkich jest oczywistością. 

Światowy Dzień Wody (ang. World Water Day) to święto obchodzone 22 marca. Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło je podczas Szczytu Ziemi 1992 w Rio de Janeiro w Brazylii. Myślą przewodnią tego globalnego święta jest uświadomienie relacji między roztropną gospodarką wodną i kondycją społeczną ludzi. W filozofii zrównoważonego rozwoju, którą w życie wdraża ONZ, WASH (akronim utworzony od słów „water, sanitation and hygiene”) jest jednym z kluczowych problemów zdrowia publicznego. Każdego roku Dzień Wody obchodzony jest pod innym hasłem, który pokazuje ideę święta od innych stron. Przykładowo, w 1995 roku temat brzmiał „Kobiety a woda”, w 1998 „Wody podziemne – niewidoczne zasoby”, w 2001 „Woda a zdrowie”, a w 2014 „Woda i energia”. W tym roku Światowy Dzień Wody odbędzie się pod hasłem „Leaving no one behind” (z ang. – nie pozostawiając nikogo w tyle), które kładzie nacisk na solidarność wobec problemów związanych z wodą.

Będziemy jako zespół dalej starać utrzymać się dobrą jakość wody, dostarczoną pod dobrym ciśnieniem i miejmy nadzieję bez awarii.