Komunikat w sprawie braków i zabrudzenia wody

Komunikat w sprawie braków i zabrudzenia wody

Pragniemy poinformować wszystkich naszych odbiorców z miejscowości Karchowice, Zawada, Przezchlebie, Ziemięcice, iż przyczyną braku wody w dniu 24.04.2019 była modernizacja sieci przesyłowej należącej do Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów – oddział Zawada. Zgodnie z informacją uzyskaną od dostawcy wody (GZK Sp. z o.o. zakupuje wodę od tego przedsiębiorstwa na potrzeby ww. sołectw) przerwa w dostawie wody miała zakończyć się do godz. 17:00. Niestety dostawca wody nie wywiązał się należycie ze swoich zadań, znacząco wydłużając czas prac modernizacyjnych. Z uwagi na ogromną skalę płukania całej sieci pracownicy GZK Sp. z o.o. całą noc dowozili wodę dla wszystkich zainteresowanych odbiorców oraz płukają kolejne odcinki sieci celem usunięcia zabrudzenia wody będącej naturalną koleją rzeczy po ponownym napełnieniu sieci wodą. Prosimy o zgłaszanie ewentualnych usterek i zastrzeżeń. Przepraszamy za utrudnienia, choć nie powstały z naszej winy. Pracownicy od poranka 24 kwietnia do godzin obecnych 25 kwietnia pracują nieprzerwanie pomagając kolejnym nieruchomościom w usuwaniu zabrudzenia wody i dostawy wody.