Brak wody 18.09.2019 r. – Kamieniec ul. Tarnogórska od nr.12 do nr. 91

Brak wody 18.09.2019 r. – Kamieniec ul. Tarnogórska od nr.12 do nr. 91

Kamieniec

ul. Tarnogórska
od nr.12 do nr.91

Z A W I A D O M I E N I E

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Zbrosławicach Zawiadamia, że w dniu:

18-09-2019

od godz. 8.00 do godz. 15.00

wystąpi przerwa w dostawie wody  z powodu prac na sieci wodociągowej.
W wyniku wykonywanych prac mogą wystąpić zabrudzenia wody spowodowane zaburzeniami przepływów na sieci.