Brak wody 18.09.2019 r. – Zbrosławice ul. Wolności od nr.1 do nr.29 ul. Hutnicza ul. Łąkowa

Brak wody 18.09.2019 r. – Zbrosławice ul. Wolności od nr.1 do nr.29 ul. Hutnicza ul. Łąkowa

Zbrosławice
ul. Wolności od nr.1 do nr.29
ul. Hutnicza
ul. Łąkowa

Z A W I A D O M I E N I E

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Zbrosławicach Zawiadamia, że w dniu:
18-09-2019
od godz. 8.00 do godz. 15.00

wystąpi przerwa w dostawie wody  z powodu prac na sieci wodociągowej.
W wyniku wykonywanych prac mogą wystąpić zabrudzenia wody spowodowane zaburzeniami przepływów na sieci.