Modernizacja przepompowni wody Zbrosławice – Ptakowice

Modernizacja przepompowni wody Zbrosławice – Ptakowice

Zakończono modernizację przepompowni wody Zbrosławice – Ptakowice. Obiekt służy do przesyłu wody z sieci w Zbrosławicach dla całych Ptakowic. Wraz z przeprowadzoną w tym roku modernizacją sieci wodociągowej w ul. Wyzwolenia w Ptakowicach osiągnięto znaczącą poprawę i bezpieczeństwo dostaw  wody dla mieszkańców sołectwa Ptakowice. W kolejnych latach przewiduje się dalszą wymianę głównych sieci wodociągowych w sołectwie Ptakowice.