Komunikat dot. zachowania środków ostrożności z powodu Koronawirusa

Komunikat dot. zachowania środków ostrożności z powodu Koronawirusa

KOMUNIKAT!

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w związku z wystąpieniem na terenie naszego kraju jak i Województwa przypadków zarażenia koronawirusem (COVID 19) oraz w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne wskazuje co następuje.

Jedną z metod odczytu stanu wodomierza za zużycie wody i ścieków na terenie naszej Gminy jest odczyt fizyczny przez Inkasenta. Inkasent jako osoba szczególnie narażona na kontakt z mieszkańcami jak i przemieszczająca się od posesji do posesji będzie zobligowana do nie wchodzenia do środka nieruchomości – chyba, że jest to niezbędne dla realizacji swoich obowiązków. Wskazuje się, iż podczas wizyty Inkasenta zaleca się, aby domownik dokonał samodzielnie odczytu wodomierza i podał stan Inkasentowi ograniczając kontakt do minimum.

Uprasza się Naszych Klientów w miarę możliwości o zgłaszanie stanów wodomierza w okresie odczytów w poszczególnych sołectwach poprzez zgłoszenie telefoniczne pod numerem 32 233 70 74 lub elektronicznie na adres: biuro@gzkzbroslawice.pl. Wystarczy podanie nazwiska, adresu nieruchomości i stanu wodomierza. Podanie stanu wodomierza spowoduje brak konieczności wizyty Inkasenta na terenie posesji, a jedynie ograniczy się do pozostawienia w skrzynce faktury rozliczeniowej. Bardzo duża część klientów podaje w taki sposób stan wodomierza od lat. Dodatkowo od kilku miesięcy sukcesywnie wymieniane są wodomierze tradycyjne na wodomierze radiowe – tzn. odczyt odbywa się zdalnie.

Poniżej podajemy harmonogram odczytu wodomierzy na najbliższy okres. Prosimy o podawanie stanu wodomierza przed terminem swojego odczytu, tak aby Inkasent posiadał informacje, gdzie nie musi dokonać odczytu, minimalizując ewentualne ryzyko.

HARMONOGRAM ODCZYTU WODOMIERZY – POBIERZ

Informujemy ponadto, iż w sytuacjach problemu z odczytem lub nie podania stanu wodomierza GZK Sp. z o.o. zastrzega możliwość wystawienia tzw. „prognozy” zużycia wody na podstawie odczytów historycznych mając na względzie społeczną odpowiedzialność jednostki publicznej.

Apelujemy o racjonalne i odpowiedzialne zachowanie oraz stosowanie się do rekomendacji służb sanitarnych i profesjonalistów medycznych, jak i zgłaszanie uzasadnionych obaw pracownikom GZK Sp. z o.o. podczas ewentualnego kontaktu, z uwagi na świadczenie przez naszych pracowników strategicznej usługi jaką jest dostawa wody. Konieczność odczytu wodomierza, wymiany wodomierza, dokonania płatności gotówkowej u Inkasenta czy też w kasie Spółki winno być dokonane zgodnie z zasadami higieny i zaleceń sanepidu.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania z koronawirusem znajdują się na stronach rządowych m.in. na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus.

Przepraszamy za utrudnienia.