Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę i odprowadzanie ścieków w kolejnym okresie obowiązywania taryfy od 11.07.2020 – 10.07.2021

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę i odprowadzanie ścieków w kolejnym okresie obowiązywania taryfy od 11.07.2020 – 10.07.2021

Informujemy Naszych klientów, że z dniem 11.07.2020 r. wchodzimy w drugi okres obowiązywania taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Zbrosławice

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. zgodnie z treścią art. 24e ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz.U. 2018 poz. 1629) informuje, że od dnia 11.07.2019 r. na terenie Gminy Zbrosławice obowiązują nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zatwierdzone przez organ regulacyjny decyzją nr Gl.RZT.070.7.3.2019 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Zatwierdzone taryfy znajdują się na stronie Wód Polskich pod linkiem https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gliwicach-taryfy/decyzja-nr-gl-rzt-070-7-3-2019.html

Informujemy, iż zgodnie z decyzją Władz Gminy jak i Rady Gminy podtrzymana zostaje dotychczasowa dopłata do jednego m3 wody i ścieków zgodnie z poniższą tabelą.

Tabela 1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę w okresie 11.07.2020 – 10.07.2021

Grupa taryfowa odbiorców wodyWyszczególnienieCena/stawka nettoCena/stawka bruttoDopłata brutto do 1m3Cena/stawka dla Odbiorcy nettoCena/stawka dla Odbiorcy bruttoStawka opłaty abonamentowej
Gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych i budynkach wielorodzinnych, rozliczanych w okresach dwumiesięcznychcena za 1m38,26 zł8,92 zł0,50 zł7,80 zł8,42 zł5,00 zł/netto
5,40 zł/brutto
Instytucje i firmy, przedsiębiorstwa handlowe, usługowe i produkcyjne oraz pozostali odbiorcy rozliczani w okresach miesięcznychcena za 1 m38,32 zł8,99 zł-8,32 zł8,99 zł18,00 zł/netto
19,44 zł/brutto

Tabela 2. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków w okresie 11.07.2020 – 10.07.2021

Taryfowa grupa odbiorcówWyszczególnienieCena/stawka nettoCena/stawka bruttoDopłata brutto do 1m3Cena/stawka dla Odbiorcy nettoCena/stawka dla Odbiorcy bruttoStawka opłaty abonamentowej
Gospodarstwa domowe w domach jednorodzinnych oraz w budynkach wielolokalowych - dla których ilość odbieranych ścieków jest równoważna ilości pobranej wodycena za 1m317,46 zł18,86 zł2,53 zł15,12 zł16,33 zł0,00 zł
Gospodarstwa domowe w domach jednorodzinnych oraz w budynkach wielolokalowych posiadających podlicznik do odliczania wody bezpowrotnie zużytejcena za 1m317,46 zł18,86 zł2,53 zł15,12 zł16,33 zł3,75 zł/netto
4,05 zł/brutto
Instytucje, przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe oraz pozostali dostawcy ścieków dla których ilość odbieranych ścieków jest równoważna ilości pobranej wodycena za 1m317,46 zł18,86 zł-17,46 zł18,86 zł0,00 zł
Instytucje, przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe oraz pozostali dostawcy ścieków, posiadający podliczniki do odliczania wody bezpowrotnie zużytejcena za 1m317,46 zł18,86 zł-17,46 zł18,86 zł3,75 zł/netto
4,05 zł/brutto