Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody – Miedary.

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody – Miedary.

Rozpoczęto prace związane z kompleksową modernizacją SUW Miedary zasilającą w wodę Miedary i Laryszów. Długo wyczekiwana inwestycja ma na celu poprawę wydajności ujęcia z uwagi na silny rozwój mieszkalnictwa i zwiększone zapotrzebowanie na wodę oraz skuteczniejsze uzdatnianie wody w wytrącaniu żelaza i manganu.

Inwestycja została podzielona na kilka etapów. Obecnie zrealizowano budowę zbiornika retencyjnego na wodę uzdatnioną. Rezerwa wody jest kluczowa w sytuacji wystąpienia awarii na stacji lub w przypadku bardzo dużych rozbiorów wody w okresach suszy i wysokich temperatur. Jest to magazyn i bufor wody, który znacząco poprawi ciągłość dostaw wody.
W dalszych etapach zostanie rozbudowany budynek stacji, aby umożliwić montaż nowoczesnej aparatury oraz montaż całego systemu filtracji i uzdatniania wraz z niezbędną automatyką.
Realizacja inwestycji, której zakończenie planuje się na kwiecień roku 2021 poprawi bezpieczeństwo dostawy wody. Połączona sieć wodociągowa od strony  Zbrosławic dodatkowo umożliwi przepływ wody pomiędzy dwoma stacjami (SUW Zbrosławice i SUW Miedary). Połączenie dwóch stacji zabezpieczy dostawę wody dla mieszkańców kilku sołectw na najbliższe lata.

Inwestycja realizowana ze środków GZK Sp. z o.o. przy wsparciu Samorządu Gminy Zbrosławice.