Obostrzenia COVID-19 w GZK Sp. z o.o.

Obostrzenia COVID-19 w GZK Sp. z o.o.

Zgodnie z zarządzeniem OR.0050.311.2020 Wójta Gminy Zbrosławice oraz zaleceniami jednostek Państwowych, wprowadza się niżej wymienione zasady zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród mieszkańców Gminy Zbrosławice i klientów Spółki

  1. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Zbrosławicach będzie zapewniał bezpośrednią obsługę interesantów, z uwzględnieniem obostrzeń sanitarnych. W celu zminimalizowania wizyt w jednostce zaleca się załatwianie spraw poprzez elektroniczne środki komunikacji.

    2. W celu usprawnienia załatwiania spraw zaleca się wcześniejszy kontakt telefoniczny z właściwym pracownikiem merytorycznym. Numery telefonów dostępne są na stronie Spółki.

    3. Zaleca się dokonywanie opłat za pomocą przelewu bankowego lub w siedzibie Banku Spółdzielczego w Zbrosławicach, a w ostatniej kolejności w kasie Spółki. Inkasenci nie realizują płatności w terenie, a odczyt odbywa się tylko poprzez  rozmowę za ogrodzenia. Uprasza się o podawanie stanu wodomierzy zgodnie z harmonogramem.

    4. Wszelkie wizje w terenie, oględziny lokali i inne wyjścia w teren pracowników Spółki będą realizowane tylko w niezbędnym zakresie, po wcześniejszym omówieniu telefonicznym sprawy i sposobu postępowania.

    5. W sytuacjach kryzysowych należy kontaktować się z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bytomiu na numer telefonu: 397 66 81, 397 66 61, całodobowo: 605 745 817, 609 582 303, 695 025 532.