Lifting przystanków murowanych w Gminie.

Lifting przystanków murowanych w Gminie.

Chodź mała to rzecz to cieszy – ostatnio coraz to więcej przystanków autobusowych (murowanych) jest całkowicie odmalowana, nadając im potrzebną estetykę. Nie sam efekt jest najważniejszy lecz kto go wykonał. Pracę bardzo sumiennie i z dużym zaangażowaniem wykonuje mieszkanka Kamieńca w ramach odpracowania m.in. zaległości czynszowych. Jest to dowód na to, że każdy może chwycić w tym momencie za pędzel i choć trochę zmienić swoje życie jak i odpracować zaległości. Zachęcamy tym samym wszystkich, którzy mają zaległości z tytułu czynszu, czy opłat za wodę i ścieki do możliwości odrobienia zaległości równocześnie wykonując coś potrzebnego dla sąsiadów, znajomych lub po prostu mieszkańców Gminy. O kontakt w sprawie odpracowania zaległości lub podjęcia pracy prosimy pytać w siedzibie Gminnego Zakładu Komunalnego w Zbrosławicach – ul. Oświęcimska 6.