Budowa sieci wodociągowej w ulicy Jagodowej w miejscowości Wieszowa – Aktualizacja

Budowa sieci wodociągowej w ulicy Jagodowej w miejscowości Wieszowa – Aktualizacja

Budowa sieci wodociągowej w ulicy Jagodowej w miejscowości Wieszowa – Aktualizacja

Informuje się, iż w dniu dzisiejszym prowadzone będą prace związane z II etapem budowy nowej sieci wodociągowej w ul. Jagodowej w sołectwie Wieszowa. Prace będą prowadzone od wybudowanego w latach poprzednich odcinka wodociągu w działce nr 899/69 (na łuku dorgi) przy działce nr 1117/93, aż do włączenia do węzła zasuw na skrzyżowaniu ulic Jagodowej i Leśnej dz. nr 1281/218. Przewód wodociągowy zaprojektowany jest w krawędzi drogi ( ulicy Jagodowej ) od strony północnej i jego długość wyniesie około 850 mb. Prace związane z ułożeniem będą prowadzone w większości metodą bezwykopową za pomocą przewiertu sterowanego. Pomimo to będą występować w dniu dzisiejszym i jutrzejszym chwilowe ograniczenia w ruchu i lokalne utrudnienia. Przełączanie sieci odbywać się będzie porami nocnymi. Przedmiotowy odcinek umożliwi dostawę wody dla nowo budowanych obiektów oraz umożliwi w przyszłości obecnym właścicielom części posesji wykonanie nowych przyłączy i likwidację starej infrastruktury biegnącej od sieci głównej położonej w drodze krajowej. Prace wykonane będą siłami własnymi GZK Sp. z o.o. przy współpracy z Wójtem Gminy Zbrosławice.
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.