Stacja Uzdatniania Wody – Miedary otwarta.

Stacja Uzdatniania Wody – Miedary otwarta.

W dniu 02.09.2021 odbyło się uroczyste otwarcie Stacji Uzdatniania Wody w Miedarach. Nowy obiekt uroczyście otworzyli Pan Wójt, Dyrektor GZK Sp. z o.o. Pan Krzysztof Sosada oraz Radni i Sołtysi Gminy Zbrosławice. Obiekt został również uroczyście poświęcony przez Księdza Proboszcza z Miedar. Podczas ceremonii podziękowano szczególnie Panu Zygfrydowi Kostoń wraz z córką Panią Żanetą właścicielom firmy „KZ” z Miedar jak i mieszkańcami Miedar, którzy byli wykonawcami prac związanych z budową hali SUW oraz Panu Januszowi Waloszczyk z firmy Skład Kolonialny za pomoc w pracach ziemnych.
Przypomnijmy stacja umożliwia dostawę wody do mieszkańców Miedar, Wilkowic, Laryszowa oraz Zbrosławic oraz w razie potrzeby do Ptakowic, Kamieńca. Długo wyczekiwana inwestycja poprawiła wydajność ujęcia oraz skuteczniejsze uzdatnianie wody, w szczególności z żelaza i manganu bez konieczności stosowania jakiejkolwiek „chemii”. Dzięki wybudowaniu zbiornika retencyjnego napowietrznego na wodę uzdatnioną dysponujemy rezerwą wody na wypadek awarii bądź zwiększonego poboru wody. Ponadto poprzez nowo wykonane odcinki sieci w roku 2021 połączono z sobą dwie stacje (SUW Zbrosławice i SUW Miedary). Połączenie dwóch stacji zabezpieczy dostawę wody dla mieszkańców kilku sołectw na najbliższe lata.

Obiekt został wyposażony w najnowocześniejszą technologię i automatykę powodując, iż stacja jest bezobsługowa, a a nad bezusterkowym działaniem czuwa szereg urządzeń i zabezpieczeń nadzorowanych przez Służby GZK Zbrosławice.

Koszt łączny inwestycji to 1 450 000 zł netto.
Wielki wkład w budowę nowej stacji mieli również pracownicy GZK, którzy wykonali prace ziemne, fundamentowe, instalacyjne wraz z zagospodarowaniem terenu – serdecznie dziękujemy za wkład na rzecz mieszkańców.
Inwestycja realizowana ze środków GZK Sp. z o.o. przy wsparciu Samorządu Gminy Zbrosławice.

Poniżej przedstawiamy galerię z otwarcia obiektu.