Zmiana cen wody i ścieków na rok 2022

Zmiana cen wody i ścieków na rok 2022

Szanowni Klienci

 Gminnego Zakładu Komunalnego 

Sp. z o.o. w Zbrosławicach

 

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Zbrosławicach informuje, iż zgodnie z decyzją GL.RZT.70.213.2021 z dnia 04.02.2022 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach, zmianie od 1 marca ulegają ceny wody i ścieków na terenie Gminy Zbrosławice.

Wzrost cen jest odbiciem obecnej rzeczywistości ekonomicznej związanej z niespotykaną dynamiką wzrostu kosztów niemal w każdej dziedzinie życia szczególnie wzrostu cen energii, materiałów czy paliwa. Pragniemy ponadto zapewnić o dalszej kontynuacji modernizacji posiadanych sieci oraz zmianie systemu wodomierzowego na system radiowy oraz bieżącej pomocy klientom Spółki.

W ślad zaistniałych zmian i wzrostów cen, Wójt Gminy Zbrosławice oraz Rada Gminy Zbrosławice zdecydowały w dniu 21.02.2022 r. o zwiększeniu już wysokich dopłat do wody i ścieków celem obniżenia zobowiązań dla mieszkańców Gminy. Dotychczasowa dopłata do 1 m3 wody wynosiła 1,00 zł, od marca 2022 wynosić będzie 1,50 zł za każdy m3 wody zużytej przez gospodarstwa domowe i budynki wielorodzinne. Mamy nadzieję, iż wsparcie Samorządu obniży skutki podwyższonych cen mając na uwadze wzrost szeroko rozumianych całkowitych kosztów życia.

Poniższa tabela wskazuje ceny wody obowiązujące dla klientów Spółki od 1 marca 2022 (kolorem wskazano cenę wody po uwzględnieniu zwiększonej dopłaty tj. 1,50 zł brutto /m3).

Poniższa tabela wskazuje ceny odprowadzania ścieków obowiązujące dla klientów Spółki od 1 marca 2022 (kolorem wskazano cenę ścieków po uwzględnieniu dopłaty tj. 7,38 zł brutto/m3).

Szczegóły nowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce cennik usług – taryfy, z uwzględnieniem poziomu cen na kolejne lata.