Nowy wodociąg dla Świętoszowic

Nowy wodociąg dla Świętoszowic

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. przy współpracy z Urzędem Gminy Zbrosławice w miesiącach czerwiec – październik kontynuował dalszą modernizację sieci wodociągowej.  Wykonano kolejny odcinek wzdłuż drogi powiatowej ul. Mikulczyckiej kończąc tym samym sieć główną przez całe sołectwo. Obecnie trwa przełączanie kolejnych posesji. Długość nowej sieci to niemalże 1 km.  Nowy odcinek połączy wodociągi wykonane w latach 202-2021 z wodociągiem w ul. Mikulczyckiej w Ziemięcicach.

Prace wykonane będą siłami własnymi GZK Sp. z o.o. przy współpracy z Urzędem Gminy Zbrosławice.