Aktualizacja: Ważne: Komunikat dla sołectw Wieszowa, Czekanów, Szałsza, Boniowice, Karchowice, Jaśkowice, Łubie, Kopienica, Jasiona

Aktualizacja: Ważne: Komunikat dla sołectw Wieszowa, Czekanów, Szałsza, Boniowice, Karchowice, Jaśkowice, Łubie, Kopienica, Jasiona

Wpłynęła aktualizacja pisma z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. – Utrudnienia w dostawie wody zostały zaplanowane na 15.07.2024 – 17.07.2024 r. ( pierwotny termin 08.07.2024 – 10.07.2024 r.)

W załączeniu przekazuje się mieszkańcom sołectw: Wieszowa, Czekanów, Szałsza, Boniowice, Karchowice, Jaśkowice, Łubie, Kopienica, Jasiona pismo Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. Przedmiotowe pismo dotyczy możliwych utrudnień w dostawie wody w związku z przebudową DK94 -Pyskowice – Zabrze. Wskazane sołectwa zasilane są wodą zakupowaną przez GZK od GPW S.A. Wystąpi po raz pierwszy od lat zmiana kierunku zasilania wodą w głównej magistrali wodociągowej DN 600. Zmiana kierunku przepływu jest procesem bardzo skomplikowanych i wg. informacji GPW S.A. trudnym do oszacowania w utrudnieniach dla mieszkańców (spadek ciśnienia, zabrudzenia wody). GZK Sp. z o.o. nie ma wpływu na zaistniałą sytuację, a proces jest konsekwencją przebudowy głównej magistrali wodociągowej biegnącej w pasie drogowym drogi krajowej. Uprasza się wszystkich mieszkańców o szczegółowe zapoznanie się z załączonym pismem. Utrudnienia wystąpią w dniach 08.07.2024 – 10.07.2024.