1 -przyłącze – zapewnienie dostaw wody i odbioru ścieków