1 – przyłącze – zapewnienie + warunki dostaw wody i odbiór ścieków