12 – Wniosek o wykonanie spięcia z czynną siecią wod-kan