15 – wykonanie – wymiana przyłącza wod-kan – zlecenie