20 – Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków