6 – Wniosek o uzgodnienie projektu przyłącza lub sieci wod-kan