7 – przyłącze – odbiór techniczny przyłącza wod-kan