Inspektor Ochrony Danych Osobowych

W związku z wprowadzeniem RODO w dniu 25.05.2018 r., Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym mogą się państwo skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej

 

biuro@gzkzbroslawice.pl