Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę i odprowadzanie ścieków w pierwszym okresie obowiązywania taryfy od 01.01.2023 – 28.02.2023

Informujemy Naszych klientów, że od dnia 01.01.2023 r. obowiązują nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Zbrosławice. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. informuje, że od dnia 01.01.2023 r. na terenie Gminy Zbrosławice obowiązuje taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zatwierdzone przez organ regulacyjny … Czytaj dalej Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę i odprowadzanie ścieków w pierwszym okresie obowiązywania taryfy od 01.01.2023 – 28.02.2023