Nowy wodociąg – Wieszowa ul. Jagodowa

Nowy wodociąg – Wieszowa ul. Jagodowa

Informuje się, iż wykonano prace związane z II etapem budowy nowej sieci wodociągowej w ul. Jagodowej w sołectwie Wieszowa. Prace prowadzone od wybudowanego w latach poprzednich odcinka wodociągu w działce nr 899/69 (na łuku drogi) przy działce nr 1117/93, aż do włączenia do węzła zasuw na skrzyżowaniu ulic Jagodowej i Leśnej dz. nr 1281/218. Prace wykonano w większości metodą bezwykopową za pomocą przewiertu sterowanego. Obecnie trwa procedura odbiorowa i już niebawem będzie można przystąpić do podłączania nieruchomości. Przedmiotowy odcinek ma aż 850 m długości i jest całkowicie nowym odcinkiem sieci, którego przez lata brakowało w niniejszej ulicy. Wodociąg zabezpieczy potrzeby nowo budowanych domów jak i umożliwi przełączenie już obecnych nieruchomości z sieci biegnącej w drodze krajowej poprzez system starych przewodów. Tym samym dojdzie do długo wyczekiwanego uporządkowania gospodarki wodnej w ul. Jagodowej. Prace wykonali pracownicy Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Zbrosławicach ze środków przekazanych przez Wójta i Radę Gminy Zbrosławice.