Pogryzienie inkasentki

Pogryzienie inkasentki

W dniu 5.11.2018 r. w miejscowości Świętoszowice doszło do pogryzienia naszej Pani inkasent przez psa na prywatnej posesji, gdy ta chciała dokonać odczytu wodomierza, pomimo obecności właściciela na posesji. Nasza pracownica doznała obrażeń, które nie okazały się poważne, niemniej przeżyła bardzo duży stres.

Inkasent jest dużym udogodnieniem dla mieszkańców szczególnie tych starszych, umożliwia kontrolę wodomierza, aby wykryć ewentualne uszkodzenie instalacji i zawczasu wykryć awarię oraz na miejscu rozliczyć rachunek bez konieczności wyjazdu z domu.

Zadaniem inkasenta jest sprawdzanie stanu liczników wody na wyznaczonym terenie, wystawianie rachunków i faktur oraz pobieranie opłat za zużycie wody na podstawie wystawionych faktur. Zgodnie z art. 7 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków  Dz. U. z 2018 r. poz. 115, inkasent ma prawo wejść na Państwa posesję celem dokonania odczytu. Dlatego apelujemy o takie zabezpieczenie zwierząt aby nasz pracownik był bezpieczny podczas wykonywania swoich obowiązków.

Osoby, które trzymają na terenie posesji psy, są zobowiązane do poinformowania o tym na specjalnych tabliczkach. z reguły ten wymóg jest przestrzegany. Teoretycznie osoba, widząc takie ostrzeżenie, nie powinna na posesję wchodzić. Jednak co innego teoria, a co innego praktyka. Bo co zrobić, jeżeli wejść trzeba, a przy bramie nie ma dzwonka? – Tabliczki są prawie na każdej furtce. Dzwonków nie ma właściwe nigdzie.

Zgodnie z art. 77 Kodeksu wykroczeń (k.w.) kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.