Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę i odprowadzanie ścieków od 02.04.2024

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. informuje, że od dnia 02.04.2024 r. na terenie Gminy Zbrosławice obowiązuje taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zatwierdzone przez organ regulacyjny decyzją nr GL.RZT.70.140.2023 z dnia 28.02.2024 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach. Zatwierdzone taryfy znajdują się na stronie Wód Polskich pod linkiem https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gliwicach-taryfy/decyzja-gl-rzt-70-92-2022.html

Komunikat o wysokości dopłat

Informujemy, iż zgodnie z uchwałą nr III/17/2024 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 26.06.2024 r. https://bip.zbroslawice.pl/api/files/35393 decyzją Władz Gminy jak i Rady Gminy zwiększona została dopłata odprowadzanych ścieków dla mieszkańców gminy. Dopłata do jednego m³ wody wynosi 0,50 zł brutto/m³, natomiast za ścieki dopłata wynosi 3,15 zł brutto/m³.

Tabela 1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę w okresie od 02.04.2024

Grupa taryfowa odbiorców wodyWyszczególnienieCena/stawka nettoCena/stawka bruttoDopłata brutto do 1m3Cena/stawka dla Odbiorcy nettoCena/stawka dla Odbiorcy bruttoStawka opłaty abonamentowej
Gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych i budynkach wielorodzinnych, rozliczanych w okresach dwumiesięcznychcena za 1m38,26 zł8,92 zł0,50 zł7,80 zł8,42 zł5,00 zł/netto
5,40 zł/brutto
Instytucje i firmy, przedsiębiorstwa handlowe, usługowe i produkcyjne oraz pozostali odbiorcy rozliczani w okresach miesięcznychcena za 1 m38,32 zł8,99 zł-8,32 zł8,99 zł18,00 zł/netto
19,44 zł/brutto

Tabela 2. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków w okresie od 02.04.2024

Taryfowa grupa odbiorcówWyszczególnienieCena/stawka nettoCena/stawka bruttoDopłata brutto do 1m3Cena/stawka dla Odbiorcy nettoCena/stawka dla Odbiorcy bruttoStawka opłaty abonamentowej
Gospodarstwa domowe w domach jednorodzinnych oraz w budynkach wielolokalowych - dla których ilość odbieranych ścieków jest równoważna ilości pobranej wodycena za 1m317,46 zł18,86 zł3,15 zł14,55 zł15,71 zł0,00 zł
Gospodarstwa domowe w domach jednorodzinnych oraz w budynkach wielolokalowych posiadających podlicznik do odliczania wody bezpowrotnie zużytejcena za 1m317,46 zł18,86 zł3,15 zł14,55 zł15,71 zł3,75 zł/netto
4,05 zł/brutto
Instytucje, przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe oraz pozostali dostawcy ścieków dla których ilość odbieranych ścieków jest równoważna ilości pobranej wodycena za 1m317,46 zł18,86 zł-17,46 zł18,86 zł0,00 zł
Instytucje, przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe oraz pozostali dostawcy ścieków, posiadający podliczniki do odliczania wody bezpowrotnie zużytejcena za 1m317,46 zł18,86 zł-17,46 zł18,86 zł3,75 zł/netto
4,05 zł/brutto