Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę i odprowadzanie ścieków od 23.02.2024

Informujemy Naszych klientów, że od dnia 23.02.2023 r. obowiązują nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Zbrosławice.

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. informuje, że od dnia 23.02.2023 r. na terenie Gminy Zbrosławice obowiązuje taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zatwierdzone przez organ regulacyjny decyzją nr GL.RZT.70.92.2022 z dnia 03.02.2023 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach. Zatwierdzone taryfy znajdują się na stronie Wód Polskich pod linkiem https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gliwicach-taryfy/decyzja-gl-rzt-70-92-2022.html

Komunikat o wysokości dopłat

Informujemy, iż zgodnie z decyzją Władz Gminy jak i Rady Gminy dopłata do jednego m3 wody wynosi 0,50 zł brutto/ m³, natomiast za ścieki dopłata wynosi 2,53 zł brutto/m³.

Tabela 1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę w okresie od 23.02.2024

Grupa taryfowa odbiorców wodyWyszczególnienieCena/stawka nettoCena/stawka bruttoDopłata brutto do 1m3Cena/stawka dla Odbiorcy nettoCena/stawka dla Odbiorcy bruttoStawka opłaty abonamentowej
Gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych i budynkach wielorodzinnych, rozliczanych w okresach dwumiesięcznychcena za 1m37,94 zł8,58 zł0,50 zł7,48 zł8,08 zł5,00 zł/netto
5,40 zł/brutto
Instytucje i firmy, przedsiębiorstwa handlowe, usługowe i produkcyjne oraz pozostali odbiorcy rozliczani w okresach miesięcznychcena za 1 m37,94 zł8,58 zł-7,94 zł8,58 zł18,00 zł/netto
19,44 zł/brutto

Tabela 2. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków w okresie od 23.02.2024

Taryfowa grupa odbiorcówWyszczególnienieCena/stawka nettoCena/stawka bruttoDopłata brutto do 1m3Cena/stawka dla Odbiorcy nettoCena/stawka dla Odbiorcy bruttoStawka opłaty abonamentowej
Gospodarstwa domowe w domach jednorodzinnych oraz w budynkach wielolokalowych - dla których ilość odbieranych ścieków jest równoważna ilości pobranej wodycena za 1m316,20 zł17,50 zł2,53 zł13,86 zł14,97zł0,00 zł
Gospodarstwa domowe w domach jednorodzinnych oraz w budynkach wielolokalowych posiadających podlicznik do odliczania wody bezpowrotnie zużytejcena za 1m316,20 zł17,50 zł2,53 zł13,86 zł14,97zł3,00 zł/netto
3,24 zł/brutto
Instytucje, przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe oraz pozostali dostawcy ścieków dla których ilość odbieranych ścieków jest równoważna ilości pobranej wodycena za 1m316,20 zł17,50 zł-16,20 zł17,50 zł0,00 zł
Instytucje, przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe oraz pozostali dostawcy ścieków, posiadający podliczniki do odliczania wody bezpowrotnie zużytejcena za 1m316,20 zł17,50 zł-16,20 zł17,50 zł3,00 zł/netto
3,24 zł/brutto