Cennik usług

Cennik usług budowlanych

Lp.NazwaJm.Cena nettoCena bruttoUwagi
1Samochód wywrotka ciężarowy z HDS - DAFgodz.200246Sprzęt z kierowcą/operatorem
2Samochód dostawczy DMC 3.5 t.godz.120147.60Sprzęt z kierowcą
3Koparko ładowarka JCB 3CXgodz.180221.40Sprzęt z operatorem
4Minikoparka gąsienicowagodz.150184.50Sprzęt z operatorem
5Walec ręcznygodz.85104.55Sprzęt z operatorem
6Ciągnik z przyczepągodz.150184.50Sprzęt z operatorem
7Walec samojezdny 3,5 t z wibracjągodz.150184.50Sprzęt z operatorem
8Traktor z kosiarką bijakowągodz.240295.20Sprzęt z operatorem
9Wynajem beczkowozugodz.200246plus koszt zrzutu - utylizacji
10Czyszczenie i udrażnianie kanalizacji metodą hydrauliczną (WUKO) lub mechaniczną do średnicy fi160mmgodz.300369plus: koszt zrzutu - utylizacji, wody wg taryfy
11Budowa, remont, przebudowa dróg tłuczniowych, gruntowych, utwardzonych (nawierzchnie asfaltowe lub z kostki)--wg indywidualnej wyceny
12Budowa, remont, przebudowa zjazdów z kostki brukowej lub kruszywa--wg indywidualnej wyceny
13Remont obiektów kubaturowych (domy, garaże, wiaty) w pełnym zakresie--wg indywidualnej wyceny
14Prace z zakresu instalacji gazowej, C.O., elektrycznej--wg indywidualnej wyceny
15Wykonanie projektu organizacji ruchu--wg indywidualnej wyceny
16Usuwanie drzew o dowolnej średnicy--wg indywidualnej wyceny
17Sprzedaż kruszyw, ziemi, gruzu--wg indywidualnej wyceny
 1. Dla pozycji w rozliczeniu godzinowym momentem rozpoczęcia liczenia czasu zlecenia jest moment wyjazdu sprzętu z bazy GZK Sp. z o.o. w Zbrosławicach.
 2. Usługi po godzinie 15:00 oraz w dni wolne od pracy ustala się indywidualnie.
 3. Realizacja zlecenia następuje po wcześniejszym zleceniu pisemnym złożonym w siedzibie spółki lub telefonicznie w przypadku awarii.
 4. Część pojazdów wyposażona jest w system GPS.
 5. Zleceniodawca na karcie drogowej lub protokole potwierdza fakt wykonania zlecenia i jest to podstawa do wystawienia faktury VAT.
 6. Stawka podatku Vat dla usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Termin płatności faktury wynosi 14 dni od daty wystawienia
 8. W przypadku nie uregulowania płatności w terminie wskazanym na fakturze Zleceniodawca zostanie obciążony obowiązującymi odsetkami oraz kosztami windykacji.

Cennik usług wodno-kanalizacyjnych

Lp.NazwaJm.Cena nettoCena bruttoUwagi
1Wydanie warunków technicznych budowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.szt.122150.06nie dotyczy budowy przyłącza
2Wydanie warunków technicznych do zabudowy podlicznika wody bezpowrotnie zużytej.szt.100123
3Uzgodnienia branżowe przebiegu sieci wod-kan do 100 mb dla podmiotów.szt.100123
4Uzgodnienia branżowe przebiegu sieci wod-kan powyżej 100 mb dla podmiotów.szt.--wg indywidualnej wyceny
5Uzgodnienia projektu sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej łącznie długość do 50mb.szt.132162.36
6Uzgodnienia projektu sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej powyżej 50mb za każde następne 50mb.szt.6073.80
7Nadzór nad zmianą lokalizacji wodomierza na pisemne zlecenie odbiorcy za każdy pobyt na posesji (budowie) - zmiana zainicjowana przez Odbiorcę).szt.160196.8
8Zamykanie lub otwieranie zasuwy na przyłączu wody na pisemne zlecenie odbiorcy.szt.180221.40
9Kontrola zabudowy podejścia pod wodomierz na wodę bezpowrotnie zużytą za każdy pobyt na posesji (budowie) z plombowaniem zainicjowane na pisemne zlecenie odbiorcy.szt.160196.80
10Ponowne plombowanie wodomierza lub wodomierza na wodę bezpowrotnie zużytą wymienionego przez odbiorcę na pisemne zlecenie odbiorcy.szt.150184.50
11Wymiana wodomierza od średnicy 32mm (uszkodzonego z winy odbiorcy lub przekazanego do ekspertyzy w przypadku prawidłowego działania) na pisemna zlecenie odbiorcy.szt.--wg indywidualnej wyceny
12Wymiana wodomierza do średnicy 25mm (uszkodzonego z winy odbiorcy lub przekazanego do ekspertyzy w przypadku prawidłowego działania) na pisemne zlecenie odbiorcy.szt.180221.4plus koszt materiału wodomierza i/lub moduł radiowy z programowaniem
13Montaż wodomierza do średnicy 25mm w miejsce skradzionego.szt.200246.00plus koszt materiału, wodomierza i/lub moduł radiowy z programowaniem
14Montaż wodomierza od średnicy 32mm w miejsce skradzionego.szt.--wg indywidualnej wyceny
15Przywrócenie dostaw wody (odciętych z przyczyn odbiorcy)szt.350.00430.50W przypadku konieczności wykonania dodatkowych prac lub nowego włączenia do sieci wg indywidualnej wyceny na pisemne zlecenie odbiorcy.
16Odbiór techniczny nowo budowanych sieci na pisemne zlecenie inwestora lub wykonawcy za każdy pobyt na budowie lub posesji.szt.200.00246.00nie dotyczy przyłączy
17Dodatkowy odczyt wodomierza na pisemne zlecenie odbiorcy.szt.150184.50
18Usługa pogotowia wod-kan na urządzeniach klienta.godz.200246.00plus koszt materiału
19Usługa pompowania wody z zalanego obiektu.godz.150.00184.50
20Wykonanie spięcia dwóch sieci z czynną siecią wodociągową.godz.300369Po stronie inwestora - przygotowanie wykopu jego zabezpieczenie i odwodnienie + koszty materiału. Usługa spięcia może być wykonywana tylko przez pracowników GZK Sp. z o.o. Zbrosławice

21Wykonanie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego na zlecenie klienta.--wg indywidualnej wyceny
22Opłata za odbiór przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego po uprzednim ujawnieniu nielegalnego wpięcia do sieci.szt.750922.5stawka zawiera koszt odcięcia dostaw wody i/lub odprowadzenia ścieków, przywrócenia dostaw wody i/lub ścieków oraz ponowny odbiór przyłącza przez pracowników GZK Sp. z o.o.
23Przeprowadzenie rozeznania dot. sieci wod-kan w terenie na wniosek Odbiorcyszt.150184.50
24Naprawa uszkodzonej sieci powstałej wskutek mechanicznego oddziaływania wraz z likwidacją skutków tego uszkodzenia na sieci należącej do GZK Sp. z o.o.--wg indywidualnej wyceny
25Przekładka istniejącego wodociągu, kanalizacji należącej do GZK Sp. z o.o. z uwagi na kolizję z budowanym urządzeniem--wg indywidualnej wyceny
26Wykonanie budowy/remontu przyłącza--wg indywidualnej wyceny
27Usługi dodatkowe nie ujęte w cenniku związane m.in. z pracami na sieci wewnętrznej i inne (np. wymiana reduktora itp)--wg indywidualnej wyceny
28Usługa dodatkowego rozliczenia, nie ujęta w taryfie, na prośbę klientaszt.5061.50

 

Warunki realizacji:     
1.Dla pozycji w rozliczeniu godzinowym momentem rozpoczęcia liczenia czasu zlecenia jest moment wyjazdu sprzętu z bazy GZK Sp. z o.o. w Zbrosławicach.
2.Usługi po godzinie 15:00 oraz w dni wolne od pracy ustala się indywidualnie.
3.Realizacja zlecenia następuje po wcześniejszym zleceniu pisemnym złożonym w siedzibie spółki lub telefonicznie w przypadku awarii.
4.Część pojazdów wyposażona jest w system GPS.
5.Zleceniodawca na karcie drogowej lub protokole potwierdza fakt wykonania zlecenia i jest to podstawa do wystawienia faktury VAT.
6.Stawka podatku Vat dla usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7.Termin płatności faktury wynosi 14 dni od daty wystawienia.
8.W przypadku nie uregulowania płatności w terminie wskazanym na fakturze Zleceniodawca zostanie obciążony obowiązującymi odsetkami oraz kosztami windykacji.

Cennik usług komunalnych

Lp.NazwaJm.Cena nettoCena bruttoUwagi
1Odbiór odpadów z pojemnika 110 lszt.72.0077.76
2Odbiór odpadów z pojemnika 120 lszt.76.0082.08
3Odbiór odpadów z pojemnika 240 lszt.110.00118.80
4Odbiór odpadów z pojemnika 1100 lszt.270.00291.60
5Odbiór odpadów segregowanych - worek żółty (plastik i metal)szt.12.0012.96
6Odbiór odpadów segregowanych - worek zielony (szkło)szt.15.0016.20
7Odbiór odpadów segregowanych - worek niebieski (papier)szt.12.0012.96
8Odbiór odpadów segregowanych - worek brązowy (odpady BIO)szt.19.0020.52
9Dostawa do nieruchomości pojemnika 120 i 240 lszt.75.0092.25
10Dostawa do nieruchomości pojemnika 1100 lszt.120.00147.60
11Kontrola poprzez zadymianie przyłączy kanalizacyjnychgodz.220.00270.60
12Wypompowanie i wywóz nieczystości ciekłych z przydomowych zbiorników (szamb) - Wywóz nieczystości beczkowozem do 5m3 [Wywóz nieczystości beczkowozem do 5m3]szt.202.50218.70
13Wypompowanie i wywóz nieczystości ciekłych z przydomowych zbiorników (szamb) - Wywóz nieczystości beczkowozem za 1m3 powyżej 5m3m340.5043.74
14Usługi związane z opróżnianiem przydomowych oczyszczalni ścieków - dołów gnilnych do 4 m3szt.360.00388.80
15Usługi związane z opróżnianiem przydomowych oczyszczalni ścieków - napowietrzany osad nadmierny do 4 m3 spełniający parametry techniczne i natleniania (w budownictwie jednorodzinnym)szt.202.50218.70
16Usługi związane z opróżnianiem przydomowych oczyszczalni ścieków - napowietrzany osad nadmierny, za 1m3 powyżej 4m3, spełniający parametry techniczne i natlenianiam340.5043.74
17Usługi w zakresie opróżniania szamb - płukaniem3100.00108.00
 1. Dla pozycji w rozliczeniu godzinowym momentem rozpoczęcia liczenia czasu zlecenia jest moment wyjazdu sprzętu z bazy GZK Sp. z o.o. w Zbrosławicach.
 2. Usługi po godzinie 15:00 oraz w dni wolne od pracy ustala się indywidualnie.
 3. Realizacja zlecenia następuje po wcześniejszym zleceniu pisemnym złożonym w siedzibie spółki lub telefonicznie w przypadku awarii.
 4. Niektóre pojazdy wyposażone są w system GPS.
 5. Zleceniodawca na karcie drogowej lub protokole potwierdza fakt wykonania zlecenia i jest to podstawa do wystawienia faktury VAT.
 6. Stawka podatku Vat dla usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Termin płatności faktury wynosi 14 dni od daty wystawienia
 8. W przypadku nie uregulowania płatności w terminie wskazanym na fakturze Zleceniodawca zostanie obciążony obowiązującymi odsetkami oraz kosztami windykacji.