11.06.2019 r. Szałsza ul. Leśna – brak wody.

11.06.2019 r. Szałsza ul. Leśna – brak wody.

SZAŁSZA  ul.Leśna

Z A W I A D O M I E N I E

     Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Zbrosławicach Zawiadamia, że w dniu:   

                       11-06-2019

            od godz. 9.00 do godz. 14.00

 wystąpi przerwa w dostawie wody  z powodu prac na sieci wodociągowej.

W wyniku wykonywanych prac mogą wystąpić zabrudzenia wody spowodowane zaburzeniami przepływów na sieci.