Przełożony termin prac na sieci – Czekanów, Szałsza – 17-18.03.2020 r.

Przełożony termin prac na sieci – Czekanów, Szałsza – 17-18.03.2020 r.

W związku z szeroką zakrojoną prewencją wprowadzoną na terytorium Polski związaną z koronawirusem COVID-19 jak i zamknięciem wszelkich szkół, Gminny Zakład Komunalny SP. z o.o. wystąpił do GPW S.A. o przełożenie daty wykonania inwestycji na sieci DN 1000 dla sołectw Czekanów i Szałsza mając na uwadze bezpieczeństwo naszych mieszkańców. W dniu 12.03.2020 r. uzyskaliśmy informację właściciela sieci, iż planowana inwestycja na dzień 17-18 marzec została przesunięta w czasie. W związku z powyższym dnia 17-18 marca na terenie sołectw Czekanów i Szałsza dostawa wody odbywać się będzie w dotychczasowy sposób. O terminie prac na sieci będziemy informować osobnym komunikatem.