Modernizacja sieci wodociągowej wzdłuż ul. Ogrodowej w Zbrosławicach

Modernizacja sieci wodociągowej wzdłuż ul. Ogrodowej w Zbrosławicach

Zakończył się I etap wymiany sieci wodociągowej wzdłuż ul. Ogrodowej w Zbrosławicach. Prace wykonano w większości metodą bezwykopową za pomocą przewiertu sterowanego. Obecnie trwa sukcesywne przełączanie kolejnych domostw. Przedmiotowy odcinek ma aż 540 m długości i zastąpi znacznie wyeksploatowany i awaryjny odcinek sieci. Dodatkowo jest to jeden ze strategicznych odcinków, który służyć będzie połączeniu dwóch nowych stacji uzdatniania wody (w Miedarach i kilkuletniej w Zbrosławicach – Wilkowice – Kolonia Wilkowicka – ul. Ogrodowa w Zbrosławicach). Dzięki temu zwiększy się możliwość wymiany wody pomiędzy miejscowościami i zwiększy dostępność do wody mieszkańcom Zbrosławic, Wieszowy, Miedar, Ptakowic, Laryszowa, Wilkowic i Kamieńca. Oczywiście dużym udogodnieniem będzie dostawa wody dla mieszkańców ul. Ogrodowej, gdyż dostawa wody odbywać się będzie z dwóch różnych ujęć. Pomimo, iż prace związane z przełączeniem będą wykonywane w porach nocnych wskazuje się, iż mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostawie wody. Za utrudnienia przepraszamy. Prace wykonali pracownicy Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Zbrosławicach przy pomocy finansowej Pana  Wójta i Rady Gminy Zbrosławice.