• Światowy

  Dzień Wody

 • Utrudnienia związane z wymianą

  sieci wodociagowej w Ptakowicach

 • Wodniś

  maskotka GZK

 • Nowa odsłona

  świetlicy w Wieszowie

 • Połączenie Spółek GZK Sp. z o. o.

  z Zakładem Eksploatacji Hałdy Przezchlebie Sp. z o. o.

Gminny Zakład Komunalny

Gminny Zakład Komunalny oferuje mieszkańcom gminy usługi, których celem jest poprawa komfortu życia, dbałości o jakość dróg gminnych oraz dostęp do bieżącej wody i kanalizacji.

Czytaj więcej

32 233 70 92 - całą dobę

507 154 074 - akcja zima


Gminny Zakład Komunalny

Gminny Zakład Komunalny powstał w miejsce Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, który funkcjonował na terenie gminy Zbrosławice od 1984 roku. Przeprowadzone przekształcenie, które nastąpiło 14 października 2016 r., pozwoliło rozbudować ofertę świadczonych usług i lepiej odpowiadać na potrzeby mieszkańców gminy.

Czytaj więcej