Cennik usług

Cennik usług budowlanych

Lp.NazwaJm.Cena nettoCena bruttoUwagi
1Samochód wywrotka ciężarowy z HDS - DAFgodz.180221.4Sprzęt z kierowcą/operatorem
2Samochód dostawczy DMC 3.5 t.godz.100123Sprzęt z kierowcą
3Koparko ładowarka JCB 3CXgodz.165202.95Sprzęt z operatorem
4Minikoparka gąsienicowagodz.130159.9Sprzęt z operatorem
5Walec ręcznygodz.85104.55Sprzęt z operatorem
6Ciągnik z przyczepągodz.130159.9Sprzęt z operatorem
7Walec samojezdny 3,5 t z wibracjągodz.130159.9Sprzęt z operatorem
8Traktor z kosiarką bijakowągodz.205252.15Sprzęt z operatorem
9Wynajem beczkowozugodz.185227.55plus koszt zrzutu - utylizacji
10Czyszczenie i udrażnianie kanalizacji metodą hydrauliczną (WUKO) lub mechaniczną do średnicy fi160mmgodz.230282.90plus: koszt zrzutu - utylizacji, wody wg taryfy
11Budowa, remont, przebudowa dróg tłuczniowych, gruntowych, utwardzonych (nawierzchnie asfaltowe lub z kostki)--wg indywidualnej wyceny
12Budowa, remont, przebudowa zjazdów z kostki brukowej lub kruszywa--wg indywidualnej wyceny
13Remont obiektów kubaturowych (domy, garaże, wiaty) w pełnym zakresie--wg indywidualnej wyceny
14Prace z zakresu instalacji gazowej, C.O., elektrycznej--wg indywidualnej wyceny
15Wykonanie projektu organizacji ruchu--wg indywidualnej wyceny
16Usuwanie drzew o dowolnej średnicy--wg indywidualnej wyceny
17Sprzedaż kruszyw, ziemi, gruzu--wg indywidualnej wyceny
18Usługi związane z opróżnianiem przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dołów gnilnych do 3 m3szt.360388.8
19Usługi w zakresie opróżniania szamb-płukaniem38086.4
 1. Dla pozycji w rozliczeniu godzinowym momentem rozpoczęcia liczenia czasu zlecenia jest moment wyjazdu sprzętu z bazy GZK Sp. z o.o. w Zbrosławicach.
 2. Usługi po godzinie 15:00 oraz w dni wolne od pracy ustala się indywidualnie.
 3. Realizacja zlecenia następuje po wcześniejszym zleceniu pisemnym złożonym w siedzibie spółki lub telefonicznie w przypadku awarii.
 4. Część pojazdów wyposażona jest w system GPS.
 5. Zleceniodawca na karcie drogowej lub protokole potwierdza fakt wykonania zlecenia i jest to podstawa do wystawienia faktury VAT.
 6. Stawka podatku Vat dla usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Termin płatności faktury wynosi 14 dni od daty wystawienia
 8. W przypadku nie uregulowania płatności w terminie wskazanym na fakturze Zleceniodawca zostanie obciążony obowiązującymi odsetkami oraz kosztami windykacji.

Cennik usług wodno-kanalizacyjnych

Lp.NazwaJm.Cena nettoCena bruttoUwagi
1Wydanie warunków technicznych budowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.szt.111136.53nie dotyczy budowy przyłącza
2Wydanie warunków technicznych do zabudowy podlicznika wody bezpowrotnie zużytej.szt.7592.25
3Uzgodnienia branżowe przebiegu sieci wod-kan do 100 mb dla podmiotów.szt.85104.55
4Uzgodnienia branżowe przebiegu sieci wod-kan powyżej 100 mb dla podmiotów.szt.--wg indywidualnej wyceny
5Uzgodnienia projektu sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej łącznie długość do 50mb.szt.120147.6
6Uzgodnienia projektu sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej powyżej 50mb za każde następne 50mb.szt.5567.65
7Nadzór nad zmianą lokalizacji wodomierza na pisemne zlecenie odbiorcy za każdy pobyt na posesji (budowie) - zmiana zainicjowana przez Odbiorcę).szt.160196.8
8Zamykanie lub otwieranie zasuwy na przyłączu wody na pisemne zlecenie odbiorcy.szt.170209.1
9Kontrola zabudowy podejścia pod wodomierz na wodę bezpowrotnie zużytą za każdy pobyt na posesji (budowie) z plombowaniem zainicjowane na pisemne zlecenie odbiorcy.szt.140172.20
10Ponowne plombowanie wodomierza lub wodomierza na wodę bezpowrotnie zużytą wymienionego przez odbiorcę na pisemne zlecenie odbiorcy.szt.130159.9
11Wymiana wodomierza od średnicy 32mm (uszkodzonego z winy odbiorcy lub przekazanego do ekspertyzy w przypadku prawidłowego działania) na pisemna zlecenie odbiorcy.szt.--wg indywidualnej wyceny
12Wymiana wodomierza do średnicy 25mm (uszkodzonego z winy odbiorcy lub przekazanego do ekspertyzy w przypadku prawidłowego działania) na pisemne zlecenie odbiorcy.szt.180221.4plus koszt materiału wodomierza i/lub moduł radiowy z programowaniem
13Montaż wodomierza do średnicy 25mm w miejsce skradzionego.szt.180221.4plus koszt materiału, wodomierza i/lub moduł radiowy z programowaniem
14Montaż wodomierza od średnicy 32mm w miejsce skradzionego.szt.--wg indywidualnej wyceny
15Przywrócenie dostaw wody (odciętych z przyczyn odbiorcy)szt.330405.9W przypadku konieczności wykonania dodatkowych prac lub nowego włączenia do sieci wg indywidualnej wyceny na pisemne zlecenie odbiorcy.
16Odbiór techniczny nowo budowanych sieci na pisemne zlecenie inwestora lub wykonawcy za każdy pobyt na budowie lub posesji.szt.180221.4nie dotyczy przyłączy
17Dodatkowy odczyt wodomierza na pisemne zlecenie odbiorcy.szt.130159.9
18Usługa pogotowia wod-kan na urządzeniach klienta.godz.190233.7plus koszt materiału
19Usługa pompowania wody z zalanego obiektu.godz.110135.3
20Wykonanie spięcia dwóch sieci z czynną siecią wodociągową.godz.300369Po stronie inwestora - przygotowanie wykopu jego zabezpieczenie i odwodnienie + koszty materiału. Usługa spięcia może być wykonywana tylko przez pracowników GZK Sp. z o.o. Zbrosławice

21Wykonanie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego na zlecenie klienta.--wg indywidualnej wyceny
22Opłata za odbiór przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego po uprzednim ujawnieniu nielegalnego wpięcia do sieci.szt.750922.5stawka zawiera koszt odcięcia dostaw wody i/lub odprowadzenia ścieków, przywrócenia dostaw wody i/lub ścieków oraz ponowny odbiór przyłącza przez pracowników GZK Sp. z o.o.
23Przeprowadzenie rozeznania dot. sieci wod-kan w terenie na wniosek Odbiorcyszt.130159.9
24Naprawa uszkodzonej sieci powstałej wskutek mechanicznego oddziaływania wraz z likwidacją skutków tego uszkodzenia na sieci należącej do GZK Sp. z o.o.--wg indywidualnej wyceny
25Przekładka istniejącego wodociągu, kanalizacji należącej do GZK Sp. z o.o. z uwagi na kolizję z budowanym urządzeniem--wg indywidualnej wyceny
26Wykonanie budowy/remontu przyłącza--wg indywidualnej wyceny

 

Warunki realizacji:     
1.Dla pozycji w rozliczeniu godzinowym momentem rozpoczęcia liczenia czasu zlecenia jest moment wyjazdu sprzętu z bazy GZK Sp. z o.o. w Zbrosławicach.
2.Usługi po godzinie 15:00 oraz w dni wolne od pracy ustala się indywidualnie.
3.Realizacja zlecenia następuje po wcześniejszym zleceniu pisemnym złożonym w siedzibie spółki lub telefonicznie w przypadku awarii.
4.Część pojazdów wyposażona jest w system GPS.
5.Zleceniodawca na karcie drogowej lub protokole potwierdza fakt wykonania zlecenia i jest to podstawa do wystawienia faktury VAT.
6.Stawka podatku Vat dla usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7.Termin płatności faktury wynosi 14 dni od daty wystawienia.
8.W przypadku nie uregulowania płatności w terminie wskazanym na fakturze Zleceniodawca zostanie obciążony obowiązującymi odsetkami oraz kosztami windykacji.

Cennik usług komunalnych

Lp.NazwaJm.Cena nettoCena bruttoUwagi
1Odbiór odpadów z pojemnika 110 lszt.6570.20
2Odbiór odpadów z pojemnika 120 lszt.6671.28
3Odbiór odpadów z pojemnika 240 lszt.96103.68
4Odbiór odpadów z pojemnika 1100 lszt.239258.12
5Zakup pojemnika 120 l - nowyszt.165202.95nie uwzględnia dostawy do klienta
6Zakup pojemnika 240 l - nowyszt.200246nie uwzględnia dostawy do klienta
7Zakup pojemnika 1100 l - nowyszt.750922.5nie uwzględnia dostawy do klienta
8Odbiór odpadów segregowanych - worek żółty (plastik i metal)szt.1212.96
9Odbiór odpadów segregowanych - worek zielony (szkło)szt.1516.2
10Odbiór odpadów segregowanych - worek niebieski (papaier)szt.1212.96
11Odbiór odpadów segregowanych - worek brązowy (odpady BIO)szt.1920.52
12Dostawa do nieruchomości pojemnika 120 i 240 lszt.6579.95
13Dostawa do nieruchomości pojemnika 1100 lszt.100123
14Kontrola poprzez zadymianie przyłączy kanalizacyjnychgodz.200246
15Wypompowanie i wywóz nieczystości ciekłych z przydomowych zbiorników (szamb) - Wywóz nieczystości beczkowozem do 5m3 [Wywóz nieczystości beczkowozem do 5m3]szt.190205.2
16Wypompowanie i wywóz nieczystości ciekłych z przydomowych zbiorników (szamb) - Wywóz nieczystości beczkowozem za 1m3 powyżej 5m3m33841.04
17--
 1. Dla pozycji w rozliczeniu godzinowym momentem rozpoczęcia liczenia czasu zlecenia jest moment wyjazdu sprzętu z bazy GZK Sp. z o.o. w Zbrosławicach.
 2. Usługi po godzinie 15:00 oraz w dni wolne od pracy ustala się indywidualnie.
 3. Realizacja zlecenia następuje po wcześniejszym zleceniu pisemnym złożonym w siedzibie spółki lub telefonicznie w przypadku awarii.
 4. Niektóre pojazdy wyposażone są w system GPS.
 5. Zleceniodawca na karcie drogowej lub protokole potwierdza fakt wykonania zlecenia i jest to podstawa do wystawienia faktury VAT.
 6. Stawka podatku Vat dla usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Termin płatności faktury wynosi 14 dni od daty wystawienia
 8. W przypadku nie uregulowania płatności w terminie wskazanym na fakturze Zleceniodawca zostanie obciążony obowiązującymi odsetkami oraz kosztami windykacji.