Cennik usług

Cennik usług budowlanych

Lp.NazwaJm.Cena nettoCena bruttoUwagi
1Walec ręcznygodz.6073.8Sprzęt z operatorem
2Walec samojezdny 3,5 t z wibracjągodz.85104.55Sprzęt z operatorem
3Budowa, remont, przebudowa dróg tłuczniowych, gruntowych, utwardzonychszt.--wg indywidualnej wyceny
4Budowa, remont, przebudowa zjazdów z kostki brukowej lub kruszywaszt.--wg indywidualnej wyceny
5Remont obiektów kubaturowych (domy, garaże, wiaty) w pełnym zakresieszt.--wg indywidualnej wyceny
6Prace z zakresu instalacji gazowej C.O., elektrycznejszt.--wg indywidualnej wyceny
7Wykonanie projektu organizacji ruchuszt.--wg indywidualnej wyceny
8Usuwanie drzew o dowolnej średnicyszt.--wg indywidualnej wyceny
 1. Dla pozycji w rozliczeniu godzinowym momentem rozpoczęcia liczenia czasu zlecenia jest moment wyjazdu sprzętu z bazy GZK Sp. z o.o. w Zbrosławicach.
 2. Usługi po godzinie 15:00 oraz w dni wolne od pracy ustala się indywidualnie.
 3. Realizacja zlecenia następuje po wcześniejszym zleceniu pisemnym złożonym w siedzibie spółki lub telefonicznie w przypadku awarii.
 4. Niektóre pojazdy wyposażone są w system GPS.
 5. Zleceniodawca na karcie drogowej lub protokole potwierdza fakt wykonania zlecenia i jest to podstawa do wystawienia faktury VAT.
 6. Stawka podatku Vat dla usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Termin płatności faktury wynosi 14 dni od daty wystawienia
 8. W przypadku nie uregulowania płatności w terminie wskazanym na fakturze Zleceniodawca zostanie obciążony obowiązującymi odsetkami oraz kosztami windykacji.

Cennik usług wodno-kanalizacyjnych

Lp.NazwaJm.Cena nettoCena bruttoUwagi
1Wydanie zapewnienia dostawy wodyszt.31.0438.18
2Wydanie zapewnienia odbioru ściekówszt.31.0438.18
3Wydanie warunków technicznych budowy przyłącza wodociągowegoszt.55.0767.74
4Wydanie warunków technicznych budowy przyłącza kanalizacyjnegoszt.55.0767.74
5Wydanie warunków technicznych budowy przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnegoszt.103.13126.85
6Wydanie warunków technicznych budowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnejszt.103.13126.85
7Wydanie warunków technicznych do zabudowy podlicznika wody bezpowrotnie zużytejszt.48.6759.86
8Aktualizacja warunków technicznychszt.29.6336.44
9Uzgodnienia branżowe przebiegu urządzeń wod-kan do formatu A3szt.48.0659.11
10Uzgodnienia branżowe przebiegu urządzeń wod-kan powyżej formatu A3szt.--wg indywidualnej wyceny
11Uzgodnienia projektu przyłącza wodyszt.48.0659.11
12Uzgodnienie projektu przyłącza kanalizacji sanitarnejszt.48.0659.11
13Uzgodnienie projektu przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej (w jednym opracowaniu)szt.90.46111.27
14Uzgodnienie projektu sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej o łącznej długości do 50 mbszt.72.0988.67
15Uzgodnienie projektu sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej powyżej 50 mb, za każde następne 50 mbszt.28.2734.77
16Nadzór nad zmianą lokalizacji wodomierza na pisemne zlecenie odbiorcy, za każdy pobyt na posesji (budowie)szt.111.29136.89
17Zamykanie lub otwieranie zasuwy na przyłączu wody, na pisemne zlecenie odbiorcyszt.119.72147.26
18Odbiór podejścia pod wodomierz (lub pod wodomierz na wodę bezpowrotnie zużytą), za każdy pobyt na posesji (budowie) z plombowaniem na pisemne zlecenie odbiorcyszt.97.24119.61
19Ponowne plombowanie wodomierza lub wodomierza na wodę bezpowrotnie zużytą wymienionego przez odbiorcę na pisemne zlecenie odbiorcyszt.82.98102.07
20Wymiana wodomierza od średnicy 32 mm (uszkodzonego z winy odbiorcy lub przekazanego do ekspertyzy w przypadku prawidłowego działania) na pisemne zlecenie odbiorcyszt.--wg indywidualnej wyceny
21Wymiana wodomierza do średnicy 25 mm (uszkodzonego z winy odbiorcy lub przekazanego do ekspertyzy w przypadku prawidłowego działaniaszt.125.35154.18plus koszt materiału, wodomierza i/lub modułu radiowego z programowaniem
22Montaż wodomierza do średnicy 25 mm w miejsce skradzionegoszt.125.35154.18plus koszt materiału, wodomierza i/lub modułu radiowego z programowaniem
23Montaż wodomierza od średnicy 32 mm w miejsce skradzionegoszt.--wg indywidualnej wyceny
24Wsparcie techniczne (branżowe) nad czynnymi urządzeniami wodociągowymi lub kanalizacji sanitarnej za każdy pobyt na budowieszt.111.29136.89
25Wsparcie techniczne (branżowe) nad budowanymi urządzeniami wodociągowymi lub kanalizacji sanitarnej na pisemne zlecenie odbiorcy, za każdy pobyt na budowieszt.111.29136.89
26Przywrócenie dostaw wody (odciętych z winy odbiorcy)szt.239.44294.51W przypadku wykonania dodatkowych prac lub nowego włączenia do sieci wg indywidualnej wyceny na pisemne zlecenie odbiorcy
27Odbiór techniczny przyłącza lub sieci na pisemne zlecenie odbiorcy, za każdy pobyt na budowie lub posesjiszt.125.35154.18
28Dodatkowy odczyt wodomierza na pisemne zlecenie odbiorcyszt.82.98102.07
29Usługa pogotowia wod-kan na urządzeniach odbiorcygodz.113.08139.09plus koszt materiału
30Usługa pompowania wody z zalanego obiektugodz.56.5469.54
31Wykonanie spięcia z czynną siecią wodociągowągodz.180.93222.54Po stronie inwestora - przygotowanie wykopu, jego zabezpieczenie i odwodnienie + koszt materiału. Usługa spięcia może być wykonana tylko przez pracowników GZK Sp. z o. o. Zbrosławice
32Czyszczenie i udrażnianie kanalizacji metodą hydrauliczną lub mechaniczną do średnicy 160 mmgodz.135.7166.91plus koszt zrzutu - utylizacji i/lub wody wg taryfy
33Wynajem samochodu specjalistycznego typu beczkowózgodz.90.46111.27plus koszt zrzutu - utylizacji
34Kontrola poprzez zadymienie przyłączy kanalizacyjnychgodz.120147.6
35Wypompowanie i wywóz nieczystości ciekłych z przydomowych zbiorników (szamb) - wywóz nieczystości beczkowozem do 5m3szt.120129.6
36Wypompowanie i wywóz nieczystości ciekłych z przydomowych zbiorników (szamb) - wywóz nieczystości beczkowozem za 1 m3 powyżej 5m3szt.2425.92
37Usługi związane z opróżnianiem przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dołów gnilnych do 3 m3szt.140151.2
38Samochód wywrotka ciężarowy z HDS - DAFgodz.120147.6Sprzęt z operatorem
39Samochód dostawczy DMC do 3,5 tgodz.6579.95Sprzęt z kierowcą
40Koparko-ładowarka JCB 3CXgodz.105129.15Sprzęt z operatorem
41Minikoparka JCB 8026 na podwoziu gąsienicowymgodz.8098.4Sprzęt z operatorem
42Ciągnik rolniczy Ursus z przyczepą (5t)godz.8098.4Sprzęt z kierowcą
 1. Dla pozycji w rozliczeniu godzinowym momentem rozpoczęcia liczenia czasu zlecenia jest moment wyjazdu sprzętu z bazy GZK Sp. z o.o. w Zbrosławicach.
 2. Usługi po godzinie 15:00 oraz w dni wolne od pracy ustala się indywidualnie.
 3. Realizacja zlecenia następuje po wcześniejszym zleceniu pisemnym złożonym w siedzibie spółki lub telefonicznie w przypadku awarii.
 4. Zleceniodawca na karcie drogowej lub protokole potwierdza fakt wykonania zlecenia i jest to podstawa do wystawienia faktury VAT.
 5. Stawka podatku Vat dla usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Termin płatności faktury wynosi 14 dni od daty wystawienia faktury.
 7. W przypadku nie uregulowania płatności w terminie wskazanym na fakturze Zleceniodawca zostanie obciążony obowiązującymi odsetkami oraz kosztami windykacji.

Cennik usług komunalnych

Lp.NazwaJm.Cena nettoCena bruttoUwagi
1Odbiór odpadów z pojemnika 110 lszt.3032.4
2Odbiór odpadów z pojemnika 120 lszt.32.535.1
3Odbiór odpadów z pojemnika 240 lszt.4952.92
4Odbiór odpadów z pojemnika 1100 lszt.133143.64
5Zakup pojemnika 120 l - nowyszt.117.89145nie uwzględnia dostawy do klienta
6Zakup pojemnika 240 l - nowyszt.142.28175nie uwzględnia dostawy do klienta
7Zakup pojemnika 1100 l - nowyszt.548.78675nie uwzględnia dostawy do klienta
8Zakup pojemnika 120 l - używanyszt.89.43110nie uwzględnia dostawy do klienta
9Zakup pojemnika 240 l - używanyszt.105.69130nie uwzględnia dostawy do klienta
10Zakup pojemnika 1100 l - używanyszt.447.15549.99nie uwzględnia dostawy do klienta
11Odbiór odpadów budowlanych - czysty gruz (BIG BAG - 1m3 ok. 1,8 tonyszt.148.15160
12Odbiór odpadów budowlanych: gruz, deski, tapaty i inne (za wyjątkiem papy i azbestu) (BIG BAG - 1m3 ok. 1,5 tony)szt.194.44210
13Odbiór odpadów budowlanych - gruz (BIG BAG - 1 m3 ok. 1,8 tony)szt.440475.2
14Dostawa BIG BAG do nieruchomościszt.1012.3
15Dostawa do nieruchomości pojemnika 120 i 240 lszt.20.3224.99
16Dostawa do nieruchomości pojemnika 1100 lszt.40.6550
 1. Dla pozycji w rozliczeniu godzinowym momentem rozpoczęcia liczenia czasu zlecenia jest moment wyjazdu sprzętu z bazy GZK Sp. z o.o. w Zbrosławicach.
 2. Usługi po godzinie 15:00 oraz w dni wolne od pracy ustala się indywidualnie.
 3. Realizacja zlecenia następuje po wcześniejszym zleceniu pisemnym złożonym w siedzibie spółki lub telefonicznie w przypadku awarii.
 4. Niektóre pojazdy wyposażone są w system GPS.
 5. Zleceniodawca na karcie drogowej lub protokole potwierdza fakt wykonania zlecenia i jest to podstawa do wystawienia faktury VAT.
 6. Stawka podatku Vat dla usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Termin płatności faktury wynosi 14 dni od daty wystawienia
 8. W przypadku nie uregulowania płatności w terminie wskazanym na fakturze Zleceniodawca zostanie obciążony obowiązującymi odsetkami oraz kosztami windykacji.