Cennik usług

Cennik usług budowlanych

Lp.NazwaJm.Cena nettoCena bruttoUwagi
1Samochód wywrotka ciężarowy z HDS - DAFgodz.135166.05Sprzęt z kierowcą/operatorem
2Samochód dostawczy DMC 3.5 t.godz.7592.25Sprzęt z kierowcą
3Koparko ładowarka JCB 3CXgodz.120147.6Sprzęt z operatorem
4Minikoparka JCB 8026godz.95116.85Sprzęt z operatorem
5Walec ręcznygodz.6579.95Sprzęt z operatorem
6Walec samojezdny 3,5 t z wibracjągodz.95116.85Sprzęt z operatorem
7Wynajem beczkowozugodz.120147.6plus koszt zrzutu - utylizacji
8Czyszczenie i udrażnianie kanalizacji metodą hydrauliczną (WUKO) lub mechaniczną do średnicy fi 160mmgodz.145178.35plus: koszt zrzutu - utylizacji, wody wg taryfy
9Budowa, remont, przebudowa dróg tłuczniowych, gruntowych, utwardzonych (nawierzchnie asfaltowe lub z kostki)--wg indywidualnej wyceny
10Budowa, remont, przebudowa zjazdów z kostki brukowej lub kruszywa--wg indywidualnej wyceny
11Remont obiektów kubaturowych (domy, garaże, wiaty) w pełnym zakresie--wg indywidualnej wyceny
12Prace z zakresu instalacji gazowej, C.O., elektrycznej--wg indywidualnej wyceny
13Wykonanie projektu organizacji ruchu--wg indywidualnej wyceny
14Usuwanie drzew o dowolnej średnicy--wg indywidualnej wyceny
15Usługi związane z opróżnianiem przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dołów gnilnych do 3 m3szt.170183.6
16Usługi w zakresie opróżniania szamb-płukaniem31212.96
 1. Dla pozycji w rozliczeniu godzinowym momentem rozpoczęcia liczenia czasu zlecenia jest moment wyjazdu sprzętu z bazy GZK Sp. z o.o. w Zbrosławicach.
 2. Usługi po godzinie 15:00 oraz w dni wolne od pracy ustala się indywidualnie.
 3. Realizacja zlecenia następuje po wcześniejszym zleceniu pisemnym złożonym w siedzibie spółki lub telefonicznie w przypadku awarii.
 4. Niektóre pojazdy wyposażone są w system GPS.
 5. Zleceniodawca na karcie drogowej lub protokole potwierdza fakt wykonania zlecenia i jest to podstawa do wystawienia faktury VAT.
 6. Stawka podatku Vat dla usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Termin płatności faktury wynosi 14 dni od daty wystawienia
 8. W przypadku nie uregulowania płatności w terminie wskazanym na fakturze Zleceniodawca zostanie obciążony obowiązującymi odsetkami oraz kosztami windykacji.

Cennik usług wodno-kanalizacyjnych

Lp.NazwaJm.Cena nettoCena bruttoUwagi
1Wydanie zapewnienia dostawy wody zainicjowany wnioskiem klienta.szt.35.743.91
2Wydanie zapewnienia odbioru ścieków zainicjowany wnioskiem klienta .szt.35.743.91
3Wydanie warunków technicznych bezpiecznego spięcia z siecią wodociągowąszt.63.3377.9
4Wydanie warunków technicznych bezpiecznego spięcia z siecią kanalizacyjnego.szt.63.3377.9
5Wydanie warunków technicznych bezpiecznego spięcia z siecią wodociągową i kanalizacyjną.szt.118.6145.88
6Wydanie warunków technicznych budowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.szt.118.6145.88
7Wydanie warunków technicznych do zabudowy podlicznika wody bezpowrotnie zużytej.szt.55.9768.84
8Aktualizacja pierwotnie wydanych warunków technicznych.szt.34.0741.91
9Uzgodnienia branżowe przebiegu urządzeń wod-kan do 100 mb.szt.55.2767.98
10Uzgodnienia branżowe przebiegu urządzeń wod-kan powyżej 100 mb.szt.--wg indywidualnej wyceny
11Uzgodnienia projektu urządzeń wodociągowych.szt.55.2767.98
12Uzgodnienia projektu urządzeń kanalizacji sanitarnej.szt.55.2767.98
13Uzgodnienia projektu urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej (w jednym opracowaniu).szt.104.03127.96
14Uzgodnienia projektu sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej łącznie długość do 50mb.szt.82.9101.48
15Uzgodnienia projektu sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej powyżej 50mb za każde następne 50mb.szt.32.5139.99
16Nadzór nad zmianą lokalizacji wodomierza na pisemne zlecenie odbiorcy za każdy pobyt na posesji (budowie) - zmiana zainicjowana przez Odbiorcę).szt.127.98157.42
17Zamykanie lub otwieranie zasuwy na przyłączu wody na pisemne zlecenie odbiorcy.szt.137.68169.35
18Kontrola zabudowy podejścia pod wodomierz (lub pod wodomierz na wodę bezpowrotnie zużytą) za każdy pobyt na posesji (budowie) z plombowaniem na pisemne zlecenie odbiorcy.szt.111.83137.55plus koszty materiału
19Ponowne plombowanie wodomierza lub wodomierza na wodę bezpowrotnie zużytą wymienionego przez odbiorcę na pisemne zlecenie odbiorcy.szt.95.43117.38
20Wymiana wodomierza od średnicy 32mm (uszkodzonego z winy odbiorcy lub przekazanego do ekspertyzy w przypadku prawidłowego działania) na pisemna zlecenie odbiorcy.szt.--wg indywidualnej wyceny
21Wymiana wodomierza do średnicy 25mm (uszkodzonego z winy odbiorcy lub przekazanego do ekspertyzy w przypadku prawidłowego działania) na pisemne zlecenie odbiorcy.szt.144.15177.3plus koszt materiału, wodomierza i/lub modułu radiowego z programowaniem
22Montaż wodomierza do średnicy 25mm w miejsce skradzionego.szt.144.15177.3plus koszt materiału, wodomierza i/lub modułu radiowego z programowaniem
23Montaż wodomierza od średnicy 32mm w miejsce skradzionego.szt.--wg indywidualnej wyceny
24Wsparcie techniczne (branżowe) nad czynnymi urządzeniami wodociągowymi lub kanalizacji sanitarnej za każdy pobyt na budowieszt.127.98157.42
25Wsparcie techniczne (branżowe) nad budowanymi urządzeniami wodociągowymi lub kanalizacji sanitarnej na pisemne zlecenie odbiorcy za każdy pobyt na budowie.szt.127.98157.42
26Przywrócenie dostaw wody (odciętych z przyczyn odbiorcy)szt.275.36338.69W przypadku wykonania dodatkowych prac lub nowego włączenia do sieci wg indywidualnej wyceny na pisemne zlecenie odbiorcy
27Odbiór techniczny nowo budowanych urządzeń wod-kan lub sieci na pisemne zlecenie odbiorcy za każdy pobyt na budowie lub posesji.szt.144.15177.3
28Dodatkowy odczyt wodomierza na pisemne zlecenie odbiorcy.szt.95.43117.38
29Usługa pogotowia wod-ka na urządzeniach klienta.godz.130.04159.95plus koszt materiału
30Usługa pompowania wody z zalanego obiektu.godz.65.0279.97
31Wykonanie spięcia z czynną siecią wodociągową.godz.208.07255.93Po stronie inwestora - przygotowanie wykopu jego zabezpieczenie i odwodnienie + koszty materiału. Usługa spięcia może być wykonywana tylko przez pracowników GZK Sp. z o.o. Zbrosławice
32Czyszczenie i udrażnianie kanalizacji metodą hydrauliczną lub mechaniczną do średnicy fi 160mm.godz.145178.35plus: koszt zrzutu - utylizacji i/lub wody wg taryfy (8% VAT)
33Wynajem samochodu specjalistycznego typu beczkowózgodz.120147.6plus koszt zrzutu - utylizacji
34Kontrola poprzez zadymianie przyłączy kanalizacyjnychgodz.140172.2
35Wypompowanie i wywóz nieczystości ciekłych z przydomowych zbiorników (szamb) - Wywóz nieczystości beczkowozem do 5m3szt.137.5148.5(8% VAT)
36Wypompowanie i wywóz nieczystości ciekłych z przydomowych zbiorników (szamb) - Wywóz nieczystości beczkowozem za 1m3 powyżej 5 m3m327.529.7(8% VAT)
37Samochód wywrotka ciężarowy z HDS - DAF.godz.135166.05Sprzęt z kierowco/operatorem
38Samochód dostawczy DMC 3.5 t.godz.7592.25Sprzęt z kierowcą
39Koparko ładowarka JCB 3CX.godz.120147.6Sprzęt z operatorem
40Minikoparka JCB 8026.godz.95116.85Sprzęt z operatorem
41Ciągnika Ursus z przyczepą (5 t.).godz.95116.85Sprzęt z operatorem
 1. Dla pozycji w rozliczeniu godzinowym momentem rozpoczęcia liczenia czasu zlecenia jest moment wyjazdu sprzętu z bazy GZK Sp. z o.o. w Zbrosławicach.
 2. Usługi po godzinie 15:00 oraz w dni wolne od pracy ustala się indywidualnie.
 3. Realizacja zlecenia następuje po wcześniejszym zleceniu pisemnym złożonym w siedzibie spółki lub telefonicznie w przypadku awarii.
 4. Niektóre pojazdy wyposażone są w system GPS.
 5. Zleceniodawca na karcie drogowej lub protokole potwierdza fakt wykonania zlecenia i jest to podstawa do wystawienia faktury VAT.
 6. Stawka podatku Vat dla usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Termin płatności faktury wynosi 14 dni od daty wystawienia
 8. W przypadku nie uregulowania płatności w terminie wskazanym na fakturze Zleceniodawca zostanie obciążony obowiązującymi odsetkami oraz kosztami windykacji.

Cennik usług komunalnych

Lp.NazwaJm.Cena nettoCena bruttoUwagi
1Odbiór odpadów z pojemnika 110 lszt.3638.88
2Odbiór odpadów z pojemnika 120 lszt.3739.96
3Odbiór odpadów z pojemnika 240 lszt.6165.88
4Odbiór odpadów z pojemnika 1100 lszt.173186.84
5Zakup pojemnika 120 l - nowyszt.125153.75nie uwzględnia dostawy do klienta
6Zakup pojemnika 240 l - nowyszt.155190.65nie uwzględnia dostawy do klienta
7Zakup pojemnika 1100 l - nowyszt.560688.8nie uwzględnia dostawy do klienta
8Zakup pojemnika 120 l - używanyszt.95116.85nie uwzględnia dostawy do klienta
9Zakup pojemnika 240 l - używanyszt.110135.3nie uwzględnia dostawy do klienta
10Zakup pojemnika 1100 l - używanyszt.465571.95nie uwzględnia dostawy do klienta
11Dostawa do nieruchomości pojemnika 120 i 240 lszt.2227.06
12Dostawa do nieruchomości pojemnika 1100 lszt.4251.66
13Kontrola poprzez zadymianie przyłączy kanalizacyjnychgodz.140172.2
14Wypompowanie i wywóz nieczystości ciekłych z przydomowych zbiorników (szamb) - Wywóz nieczystości beczkowozem do 5m3 [Wywóz nieczystości beczkowozem do 3m3]szt.137.5148.5
15Wypompowanie i wywóz nieczystości ciekłych z przydomowych zbiorników (szamb) - Wywóz nieczystości beczkowozem za 1m3 powyżej 5m3m327.529.7
 1. Dla pozycji w rozliczeniu godzinowym momentem rozpoczęcia liczenia czasu zlecenia jest moment wyjazdu sprzętu z bazy GZK Sp. z o.o. w Zbrosławicach.
 2. Usługi po godzinie 15:00 oraz w dni wolne od pracy ustala się indywidualnie.
 3. Realizacja zlecenia następuje po wcześniejszym zleceniu pisemnym złożonym w siedzibie spółki lub telefonicznie w przypadku awarii.
 4. Niektóre pojazdy wyposażone są w system GPS.
 5. Zleceniodawca na karcie drogowej lub protokole potwierdza fakt wykonania zlecenia i jest to podstawa do wystawienia faktury VAT.
 6. Stawka podatku Vat dla usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Termin płatności faktury wynosi 14 dni od daty wystawienia
 8. W przypadku nie uregulowania płatności w terminie wskazanym na fakturze Zleceniodawca zostanie obciążony obowiązującymi odsetkami oraz kosztami windykacji.