Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ważne od 11.07.2019 do 10.07.2020

Nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ważne od 11.07.2020 r. – kliknij

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. zgodnie z treścią art. 24e ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz.U. 2018 poz. 1629) informuje, że od dnia 11.07.2019 r. na terenie Gminy Zbrosławice obowiązują nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zatwierdzone przez organ regulacyjny decyzją nr Gl.RZT.070.7.3.2019 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Zatwierdzone taryfy znajdują się na stronie Wód Polskich pod linkiem https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gliwicach-taryfy/decyzja-nr-gl-rzt-070-7-3-2019.html

Taryfy stawek i opłat za dostawę wody obowiązujące w okresie od 11.07.2019 r.

Grupa taryfowa odbiorców wodyWyszczególnienieCena/stawka nettoCena/stawka bruttoDopłata brutto do 1m3Cena/stawka dla Odbiorcy nettoCena/stawka dla Odbiorcy bruttoStawka opłaty abonamentowej
Gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych i budynkach wielorodzinnych, rozliczanych w okresach dwumiesięcznychcena za 1m35,90 zł6,37 zł1,00 zł4,97 zł5,37 zł5,00 zł/netto
5,40 zł/brutto
Instytucje i firmy, przedsiębiorstwa handlowe, usługowe i produkcyjne oraz pozostali odbiorcy rozliczani w okresach miesięcznychcena za 1 m35,90 zł6,37 zł-5,90 zł6,37 zł18,00 zł/netto
19,44 zł/brutto

Taryfy stawek i opłat za odprowadzanie ścieków obowiązujące w okresie od 11.07.2019 r.

Taryfowa grupa odbiorcówWyszczególnienieCena/stawka nettoCena/stawka bruttoDopłata brutto do 1m3Cena/stawka dla Odbiorcy nettoCena/stawka dla Odbiorcy bruttoStawka opłaty abonamentowej
Gospodarstwa domowe w domach jednorodzinnych oraz w budynkach wielolokalowych - dla których ilość odbieranych ścieków jest równoważna ilości pobranej wodycena za 1m314,50 zł15,66 zł7,38 zł7,67 zł8,28 zł0,00 zł
Gospodarstwa domowe w domach jednorodzinnych oraz w budynkach wielolokalowych posiadających podlicznik do odliczania wody bezpowrotnie zużytejcena za 1m314,50 zł15,66 zł7,38
7,67 zł8,28 zł3,00 zł/netto
3,24 zł/brutto
Instytucje, przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe oraz pozostali dostawcy ścieków dla których ilość odbieranych ścieków jest równoważna ilości pobranej wodycena za 1m314,50 zł15,66 zł-14,50 zł15,66 zł0,00 zł
Instytucje, przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe oraz pozostali dostawcy ścieków, posiadający podliczniki do odliczania wody bezpowrotnie zużytejcena za 1m314,50 zł15,66 zł-14,50 zł15,66 zł3,00 zł/netto
3,24 zł/brutto