Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. zgodnie z treścią art. 24e ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz.U. Poz. 328, 1566, 2180 z 2017r.). Zatwierdzona przez organ regulacyjny taryfa na terenie Gminy Zbrosławice wchodzi, w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia czyli od dnia 26.05.2018 r. na okres 3 lat. Zatwierdzone taryfy znajdują się na stronie Wód Polskich pod linkiem https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gliwicach-taryfy/decyzja-gl-ret-070-7-84-2018.html

Taryfy stawek i opłat za dostawę wody obowiązujące w okresie od 26.05.2018 r. na okres 3 lat.

Grupa taryfowa odbiorców wodyWyszczególnienieCena/stawka nettoCena/stawka bruttoStawka opłaty abonamentowej
Gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych i budynkach wielorodzinnych, rozliczanych w okresach dwumiesięcznychcena za 1m34,77 zł5,15 zł5,00 zł/netto
5,40 zł/brutto
Instytucje i firmy, przedsiębiorstwa handlowe, usługowe i produkcyjne oraz pozostali odbiorcy rozliczani w okresach miesięcznychcena za 1 m35,69 zł6,15 zł18,00 zł/netto
19,44 zł/brutto

Taryfy stawek i opłat za odprowadzenie ścieków obowiązujące w okresie od 26.05.2018 r. na okres 3 lat.

Taryfowa grupa odbiorcówWyszczególnienieCena/stawka nettoCena/stawka bruttoStawka opłaty abonamentowej
Gospodarstwa domowe w domach jednorodzinnych oraz w budynkach wielolokalowych - dla których ilość odbieranych ścieków jest równoważna ilości pobranej wodycena za 1m37,50 zł8,10 zł0,00 zł
Gospodarstwa domowe w domach jednorodzinnych oraz w budynkach wielolokalowych posiadających podlicznik do odliczania wody bezpowrotnie zużytejcena za 1m37,50 zł8,10 zł3,00 zł/netto
3,24 zł/brutto
Instytucje, przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe oraz pozostali dostawcy ścieków dla których ilość odbieranych ścieków jest równoważna ilości pobranej wodycena za 1m314,33 zł15,48 zł0,00 zł
Instytucje, przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe oraz pozostali dostawcy ścieków, posiadający podliczniki do odliczania wody bezpowrotnie zużytejcena za 1m314,33 zł15,48 zł3,00 zł/netto
3,24 zł/brutto