Zakończenie modernizacji sieci Zbrosławice – Wieszowa

Zakończenie modernizacji sieci Zbrosławice – Wieszowa

Zakończono prace związane z wymianą starych odcinków sieci wodociągowej przesyłowej Zbrosławice – Wieszowa. Pierwszym etapem modernizacji była budowa przepompowni wody zlokalizowanej w Zbrosławicach przy ul. Dworcowej, zakończona w ubiegłym roku. W tym roku spółka wybudowała nowy odcinek sieci przesyłowej między wspomnianymi miejscowościami spinając ją z wybudowaną wcześniej przepompownią, co pozwoliło na dostawę wody do dwóch największych sołectw gminy z własnego ujęcia w Zbrosławicach. Przeprowadzona modernizacja pozwoli zapewnić bezpieczeństwo dostawy wody dla miejscowości Zbrosławice i Wieszowa, które mogą być zasilane z własnego ujęcia wody, a w przypadku jego awarii,  za pośrednictwem magistrali GPW S.A. Przepompownia została tak zaprojektowana, aby móc działać w obu kierunkach w zależności od potrzeb. Jednocześnie podczas prac usunięto awarie i wycieki wody na wyeksploatowanych odcinkach sieci przesyłowej.

 

Budowa sieci przesyłowej Zbrosławice – Wieszowa