Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Powstańców w Zbrosławicach

Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Powstańców w Zbrosławicach

Zakończono prace nad wymianą starej sieci wodociągowej w ciągu ul. Powstańców w Zbrosławicach.  Z uwagi na wiek, głębokość posadowienia oraz lokalizację sieci w pobliżu systemu korzeniowego drzew rosnących w ciągu pasa drogowego koniecznym była wymiana całej wyeksploatowanej sieci. Prace wykonywał siłami własnymi nasz Zakład. W miesiącu lipcu planowana jest do wykonania ze środków Urzędu Gminy Zbrosławice  nowa nawierzchnia asfaltowa na całej szerokości jezdni.  Za utrudnienia w dojeździe do posesji oraz w przerwach w dostawie wody przepraszamy.