Akcja Zima i nowy Zetor

Akcja Zima i nowy Zetor

W związku ze zbliżającym się w pełni sezonem zimowym Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o., celem podniesienia jakości oraz szybkości usług odśnieżania na terenie Gminy Zbrosławice zakupił kolejny ciągnik – Zetor. Kupno kolejnego traktora jako głównemu wykonawcy zimowego utrzymania dróg, chodników oraz przystanków w naszej gminie pozwoli na świadczenie dla Państwa usługi szybciej oraz dużo sprawniej niż do tej pory,  co również podniesie bezpieczeństwo poruszania się w okresie zimowym po terenie gminy. Mieszkańców prosimy o parkowanie samochodów, w sposób nie utrudniający prawidłową realizację odśnieżania dróg i chodników. GZK Sp. z o. o., w związku z panującą za oknem aurą przypomina również, o konieczności wymiany w pojazdach opon z letnich na zimowe, bowiem różnice w drodze hamowania między oponami zimowymi, a letnimi, przekraczają długość jednego samochodu.

Dyspozytor Akcji Zima prowadzonej przez GZK Sp. z o. o., pełni dyżur całą dobę pod numerem telefonu: 507 154 074.

Z dyspozytorem mogą Państwo także skontaktować się drogą mailową pod adresem: s.globisz@gzkzbroslawice.pl w celu przekazania swoich uwag lub pytań.

 

Wykaz telefonów Akcji Zima do pozostałych zarządów dróg: 

  • GDDKiA Rejon Zabrze (drogi krajowe i autostrad A1) – 32 234 06 92,  32 234 06 91 oraz Punkt Informacji Drogowej – 19 111.
  • Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach (drogi powiatowe) – 32 285 48 62 oraz 607 930 002.