Informacja w sprawie zanieczyszczenia cieku przepływającego przez Karchowice i Zawadę.

Informacja w sprawie zanieczyszczenia cieku przepływającego przez Karchowice i Zawadę.

Informacja w sprawie zanieczyszczenia cieku przepływającego przez Karchowice i Zawadę.

Gminny Zakład Komunalny Sp. z w o. o. w Zbrosławicach w związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi zanieczyszczenia w/w potoku informuje, że oczyszczalnia ścieków w Przezchlebiu działa w sposób sprawny i nieprzerwany. Zanieczyszczenie widoczne w w/w potoku dopływają od strony miejscowości Wieszowa.