Przebudowa głównej sieci wodociągowej w ul. Kościuszki w Zbrosławicach.

Przebudowa głównej sieci wodociągowej w ul. Kościuszki w Zbrosławicach.

Komunikat !!!

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. informuje, iż rozpoczął II etap prac związanych z przebudową głównej sieci wodociągowej w ul. Kościuszki w Zbrosławicach. Wspomniany fragment sieci dostarcza wodę od ujęcia w Zbrosławicach do sieci wodociągowej w ul. Wolności w Zbrosławicach skąd dalej woda rozprowadzana jest do Zbrosławic, Ptakowic, Wieszowy, Laryszowa, Kamieńca, Wilkowic i Boniowic. Rzeczony odcinek jest zatem strategicznym fragmentem sieci wodociągowej, który odpowiada za dostawę wody do dużej części mieszkańców Gminy Zbrosławice.

Wskazuje się, iż w dniu dzisiejszym pomiędzy 24 a 4 rano dnia jutrzejszego nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach : Zbrosławice, Ptakowice, Wieszowa, Laryszów, Wilkowice, Kamieniec, Boniowice.

Prace wykonywane już na „suchym” wodociągu wykonywane będą około dwóch tygodni. Kolejne wstrzymanie wody na powyższe miejscowości będzie z chwilą przepięcia nowej sieci do istniejącej sieci wodociągowej fi 200 na skrzyżowaniu ulic Wolności i Kościuszki.

Kluczowe prace będą zatem wykonywane w okresach nocnych jednakże, wskazuje się, iż z uwagi na wysoki stopień skomplikowania prac oraz mogące wystąpić niezinwentaryzowane media mogą wystąpić nieplanowane awarie i utrudnienia w dostawie wody. Spółka i jej pracownicy dołożą wszelkich starań, aby całkowicie zniwelować utrudnienia dla odbiorców i wymienić ten ważny fragment sieci. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.