Nowy wodociąg dla Miedar i Zbrosławic – ul. Heweliusza Miedary

Nowy wodociąg dla Miedar i Zbrosławic – ul. Heweliusza Miedary

Budowa nowego wodociągu w ul. Heweliusza Miedary
Miło nam poinformować, iż zakończono budowę nowej sieci wodociągowej w ul. Heweliusza w Miedarach. Nowa sieć liczy ponad 500 m i stanowi alternatywę dla istniejącej już sieci położonej w ulicy Kasztanowej i Głównej. Wykonany odcinek umożliwi dostawę wodę dodatkowym przewodem odciążając dotychczasowa sieć główną i zwiększając możliwości transportu wody do całych Miedar ale i również do Zbrosławic. Jest to jeden z odcinków, który służyć będzie połączeniu dwóch nowych stacji uzdatniania wody (w Miedarach i kilkuletniej w Zbrosławicach). Dzięki temu zwiększy się możliwość wymiany wody pomiędzy obiektami i zwiększy dostępność do wody mieszkańcom Zbrosławic, Wieszowy, Miedar, Ptakowic, Laryszowa, Wilkowic i Kamieńca. W tym roku planowana jest jeszcze wymiana sieci z Wilkowic do Kolonii Wilkowickiej i dalej do Zbrosławic. Inwestycje pozwolą na zwiększenie możliwości dostaw wody i winny zaspokoić potrzeby naszych mieszkańcom jak i tych licznie nowo przybywających. Prace wykonali pracownicy GZK Sp. z o.o.