Modernizacja sieci wodociągowej w ulicy Szkolnej, Wiejskiej i Łącznej w miejscowości Ziemięcice.

Modernizacja sieci wodociągowej w ulicy Szkolnej, Wiejskiej i Łącznej w miejscowości Ziemięcice.

Modernizacja sieci wodociągowej w ulicy Szkolnej, Wiejskiej i Łącznej w miejscowości Ziemięcice.

Informuje się, iż rozpoczęto prace związane z wymianą sieci wodociągowej w sołectwie Ziemięcice. Prace będą prowadzone od zmodernizowanego odcinka sieci w ul. Szkolnej w latach poprzednich, poprzez ul. Wiejską oraz ul. Łączną. Łącznie wymienionych zostanie 800 m wyeksploatowanego i awaryjnego odcinka sieci wodociągowej. Prace będą wykonywane 2 etapowo. Pierwszy etap został zrealizowany poprzez awaryjne wprowadzenie metodą przewiertu przewodu głównego w ww drogach . Następnie sukcesywnie będą przełączane poszczególne nieruchomości do nowej sieci. Właściciele nieruchomości mają możliwość przy okazji prac związanych z wykonaniem przepięć przyłączy położonych w pasie drogowym do wymiany własnych przyłączy na swoich nieruchomościach. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Działem Wodociągów. Prace wykonane będą siłami własnymi GZK Sp. z o.o. przy współpracy z Urzędem Gminy Zbrosławice. Z uwagi na zakres prac mogą wystąpić przerwy w dostawie wody oraz utrudnienia w ruchu. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.