Podawanie stanu wodomierzy

Podawanie stanu wodomierzy

Przypominamy o konieczności podania stanu wodomierzy zgodnie z niniejszym harmonogramem. Nie dotyczy wodomierzy odczytywanych drogą radiową.